Tiedote

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue hakee mittavia säästöjä lomautuksilla – sosiaalihuollon palveluiden laatu uhattuna

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 1.2.2024. Neuvotteluiden taustalla on hallituksen hyvinvointialueille antama riittämätön rahoitus. Hyvinvointialue esittää säästötoimenpiteinä esimerkiksi lomautuksia, virkojen jättämistä täyttämättä ja irtisanomisia. Säästöjä haetaan myös liikunta- ja kulttuuriedun poistamisesta sekä koulutusmäärärahojen leikkauksista.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia moittii toimia ja muistuttaa, että kustannusten kasvua hillitään tehokkaimmin panostamalla perus- ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, jolloin kalliimpien ja raskaimpien palveluiden tarve vähenee.

– Hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakkaalla on kaikissa oloissa oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Keskeisiä sosiaalihuollon laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat asiantunteva ja riittävä sosiaalihuollon henkilöstö sekä johtaminen. On pöyristyttävää, että hyvinvointialue aikoo leikata työssään kovassa kuormituksessa olevilta työntekijöiltä myös liikunta- ja kulttuuriedut sekä koulutusmäärärahat, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Talentia muistuttaa, että sosiaalihuollossa henkilöstömenojen vähennyksiä ei ole mahdollista tehdä ilman, että hyvinvointialueella arvioidaan sosiaalihuollon lakisääteisten velvoitteiden toteutuminen karsituilla henkilöstömenoilla. 

– Sosiaalihuollon palveluiden laatu, asiakasturvallisuus ja lainsäädännön toteutuminen tulee turvata kaikissa tilanteissa, Karsio painottaa. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen esittämät säästötoimet ovat ylimitoitettuja, Talentia arvioi. Hyvinvointialueen alustavan suunnitelman mukaan lomautukset toteutettaisiin 14-, 7- ja 3-päiväisinä riippuen ryhmästä, johon henkilö kuuluu.

Pisin lomautus kohdistuisi hyvinvointialueen hallinto- ja strategiapalveluihin sekä johtoryhmiin. Myös seitsemän päivän lomautukset suunnataisiin pääasiassa päälliköille ja sihteereille. Kolmen päivän lomautusten piirissä olisi mahdollisesti koko muu henkilökunta.

– Oletuksena on, että säästötoimenpiteet kohdistuvat erityisesti asiantutijatehtävissä ja hallinnossa työskenteleviin jäseniimme. Seuraamme tilannetta ja tuemme jäseniämme tässä haastavassa tilanteessa, Karsio jatkaa. 

Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut turvattava

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ei ole ainoa sote-toimija, joka on viime aikoina hakenut säästöjä tuntuvilla leikkauksilla. Talentia huomauttaa, että sote-uudistuksen toteuttamisen päätavoitteena oli kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta ja hillitä kustannusten kasvua. 

– Valitettavasti julkista keskustelua soten osalta käydään tällä hetkellä voimakkaasti vain kustannusten leikkaamisen näkökulmasta. Hyvinvointialueiden tulisi herätä tilanteeseen ja korjata toimintaansa niin, etteivät saavutettavat ja laadukkaat sosiaalihuollon palvelut vaarannu, Karsio toteaa. 

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955