Suullinen vai kirjallinen?

Työsopimus solmitaan kirjallisesti tai suullisesti. Parasta on tehdä se kirjallisena, näin vältytään mahdollisilta väärinymmärryksiltä.

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

  • Sopijaosapuolet, tehtävänimike, työtehtävät tarkasti määriteltynä sekä työn aloitusajankohta
  • Työaika, työaikamuoto ja työsuhteen kesto.  Sopimuksessa tulee mainita, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Määräaikaisuuden perusteen tulee ilmetä työsopimuksesta.
  • Palkkaus. Työsopimuksessa tulisi näkyä palkanmaksukausi ja palkan määrä, josta työsuhteen alussa lähdetään liikkeelle. Sovellettavasta työehtosopimuksesta näkyy tarkka tieto tehtäväkohtaisesta vähimmäisperuspalkasta.

Työsopimuksessa voidaan lisäehtoina sopia mm.

  • enintään 6 kk koeajasta
  • irtisanomisehdoista määräaikaisessa työsuhteessa
  • työsuhdeasunnosta
  • laissa säädetyin rajoituksin salassapito- ja kilpailukiellosta
  • koulutus- ja matka- ym. kustannusten korvauksesta

Tarkempaa tietoa työsuhteeseen liittyvistä sopimusasioista saat Talentian Työelämään -oppaasta > Lue opas tästä

Usein kysyttyä työ- ja virkasuhteen ehdoista

Katso löytyisikö vastaus kysymykseesi täältä

Uraopas

Talentian uraoppaasta löydät vinkkejä ja neuvoja muun muassa työnhakuun, CV:n laatimiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen omaan ammattijärjestöön, liity nyt.