Työsopimus


Työsopimukseen tulee kirjata työsuhteen keskeiset ehdot sekä se, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Jos työehtosopimusta ei alalla ole tai jos sitä ei muusta syystä sovelleta, tulee työsopimuksen sisältöön kiinnittää erityistä huomiota.

Suullinen vai kirjallinen?

Työsopimus solmitaan kirjallisesti tai suullisesti. Parasta on tehdä se kirjallisena, näin vältytään mahdollisilta väärinymmärryksiltä.

Työsopimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

  • Sopijaosapuolet, tehtävänimike, työtehtävät tarkasti määriteltynä sekä työn aloitusajankohta
  • Työaika, työaikamuoto ja työsuhteen kesto.  Sopimuksessa tulee mainita, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Määräaikaisuuden perusteen tulee ilmetä työsopimuksesta.
  • Palkkaus. Työsopimuksessa tulisi näkyä palkanmaksukausi ja palkan määrä, josta työsuhteen alussa lähdetään liikkeelle. Sovellettavasta työehtosopimuksesta näkyy tarkka tieto tehtäväkohtaisesta vähimmäisperuspalkasta.

Työsopimuksessa voidaan lisäehtoina sopia mm.

  • enintään 6 kk koeajasta
  • irtisanomisehdoista määräaikaisessa työsuhteessa
  • työsuhdeasunnosta
  • laissa säädetyin rajoituksin salassapito- ja kilpailukiellosta
  • koulutus- ja matka- ym. kustannusten korvauksesta

Tarkempaa tietoa työsuhteeseen liittyvistä sopimusasioista saat Talentian Työelämään -oppaasta > Lue opas tästä

Jaa sivu