KVTES:n 2022-2025 allekirjoituspöytäkirja

Palkankorotukset

2022

 • 1.6. yleiskorotus nosti kaikkien palkkoja 2 prosenttia. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.
 • 1.10. keskitetty 0,53 prosentin järjestelyerä, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

2023

 • 1.6., 2,20 %, yleiskorotus
 • 1.6., 0,70 %, järjestelyerä
 • 1.6., 1,20 % Hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
 • 30.6. maksetaan 467 euron kertapalkkio. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työ- ja virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.
 • Huom! Lisäksi KVTES-sopimuksen liitteeseen 5 kuuluva henkilöstö (varhaiskasvatuksen sosionomit) saa 120 euron kertapalkkion ja OVTES G-osion piirissä oleville (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö, päiväkotien johtajat) maksetaan 150 euron kertapalkkio.

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltioille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Kertapalkkio on verotettavaa tuloa.

Yleiskorotukset tulevat kaikille, paikalliset järjestelyerät ja palkkakehitysohjelma kohdennetaan paikallisten neuvotteluiden perusteella.

2024

 • 1.6., 2,27 %, yleiskorotus
 • 1.6., 0,73 %, järjestelyerä
 • 1.6., 1,0 % hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma

Lisäksi on sovittu palkkaohjelman korotukset myöhemmille vuosille, joiden osalta sopimuskorotukset neuvotellaan erikseen

Viime vuoden sopimusneuvotteluissa sovittiin 2023-2027 palkkaohjelmasta kaikille kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusten piiriin kuuluville palkansaajille. Palkat nousevat viidessä vuodessa yhteensä viisi prosenttia.

2025

 • 1.2. palkkakehitysohjelma 0,4 prosenttia
 • 1.6. palkkakehitysohjelma 0,4 prosenttia
 • TES-korotuksista sovitaan erikseen

2026

 • Palkkakehitysohjelma 0,8 prosenttia.
 • TES-korotuksista sovitaan erikseen

2027

 • Palkkakehitysohjelma 1,2 prosenttia.
 • TES-korotuksista sovitaan erikseen

Sopimuskausi on alkanut 1.5.2022 ja jatkuu 30.4.2025 saakka.

Kunta-alan uuden sopimuksen ydinkohdat

Sopimuksen ydinkohdat

Kunta-alan uusi sopimus – kysymyksiä ja vastauksia

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen

Omais- ja saattohoitovapaa

Kunta-alan uusi sopimus mahdollistaa palkattoman omais- ja saattohoitovapaan

Kunta-alan neuvottelu-uutisia

Kunta-alan neuvottelu-uutisia kootusti

Miten Talentia ajaa varhaiskasvatuksen jäseniensä etuja kuntasektorilla?

Usein kysyttyä

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.