Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES


Kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES on voimassa 1.2.2017 – 31.1.2018 eikä sisällä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia.

Voimassa oleva Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) (KT:n verkkosivuilla)

Työaikapankki

Kunnassa tai kuntayhtymässä voidaan ottaa käyttöön työaikapankki. Asiasta sovitaan pääsopimuksen 13§ mukaisella paikallisella sopimuksella. Järjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tutustu tästä työaikapankkiin liittyvään ohjeistukseen (KT:n verkkosivuilla).

Jaa sivu