Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


KVTES

KVTES:n 2022-2025 allekirjoituspöytäkirja

Tutustu

Neuvottelukierroksella 2022 sovitut palkankorotukset KVTES:ssa

2022

 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa palkkoja 2 prosenttia. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.
 • 1. lokakuuta keskitetty 0,53 prosentin järjestelyerä, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin. Jos JUKO, JAU ja KT eivät pääse sopimukseen 0,5 prosentin jakamisesta syyskuun loppuun mennessä, se maksetaan kaikille yleiskorotuksena.

2023

 • Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja vähintään 1,5 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan KVTESin palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.
 • Palkankorotusten perälauta: Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen erään.

2024

 • Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja vähintään 1,5 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.
 • Palkankorotusten perälauta: Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen järjestelyerään. Jos paikallisesta järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotukseen ja lopusta päättää työnantaja.

Palkankorotusten maksaminen

 • Vaikka sopimus on vahvistettu 8.6.2022, tulevat sopimuskauden ensimmäiset sopimuskorotukset maksuun 1.6.2022 lukien.
 • Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei työ- ja virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu tai jos toimivaltainen viranomainen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää. Tällöin ensimmäisten sopimuskorotusten on määrä tulla maksuun kesäkuun palkassa 16.6.2022. Korotukset maksetaan koko kesäkuulta, ei siis vasta 8.6.2022 alkaen.
 • Mikäli korotukset eivät teknisestä syystä ehdi maksuun kesäkuun palkassa, maksetaan ne työntekijälle takautuvasti myös kesäkuulta.

Sopimuskausi on alkanut 1.5.2022 ja jatkuu 30.4.2025 saakka.


Kunta-alalle sopimus – Palkkaohjelma on uusi alku >>

Kunta-alan uuden sopimuksen ydinkohdat >>

Perhevapaat muuttuvat tasa-arvoisemmiksi >>

Uusi sopimus mahdollistaa palkattoman omais- ja saattohoitovapaan >>

KVTES:n varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelukohta >>


 

Lue myös: Miten Talentia ajaa varhaiskasvatuksen jäseniensä etuja kuntasektorilla?

Jaa sivu