Uutinen

Päijät-Hämeen vanhalla kuntayhtymällä palkkarästejä – tarkista, oletko oikeutettu takautuvaan palkkaan

Päijät-Hämeen hyvinvointialue etsii vanhan kuntayhtymän sosiaalihuollon työntekijöitä, jotta heille olisi mahdollista maksaa takautuvasti palkkaa. Asiasta uutisoi YLE 20.2.

Palkkarästit liittyvät vanhaan hyvinvointikuntayhtymään, jonka tehtävänä on ollut tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnassa ennen hyvinvointialueuudistusta.

Hyvinvointialue on lähestynyt kirjeitse 3 200 sote-työntekijää, jotka eivät ole enää hyvinvointialueen palveluksessa. Tähän mennessä noin kolmasosa ei ole vielä vastannut tai toimittanut tilinumeroaan. Arvioiden mukaan palkkaa saattaa puuttua noin tuhannelta henkilöltä. Talentian jäsenistöstä palkkarästien saajina voivat olla esimerkiksi sosiaaliohjaajat.

Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että vanhan kuntayhtymän työntekijät ovat jo saattaneet vaihtaa työpaikkaa, eivät enää työskentele sosiaalialalla tai esimerkiksi heidän yhteystietonsa ovat muuttuneet.

– Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää, että vanhan kuntayhtymän palveluksessa työskennelleet tarkistaisivat omat tietonsa, ettei palkka mene sivu suun. Tämä on malliesimerkki siitä, että korvausten suhteen kannattaa aina olla tarkka, Talentian työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen toteaa.

Tilanteen taustalla on palkkaharmonisaatio, joka on vienyt odotettua enemmän aikaa. Takautuvien palkkojen maksuun on päästy vasta tilanteessa, jossa sote-palvelut ovat jo siirtyneet kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.

– Tällainen tilanne on luonnollisesti erittäin valitettava ja työnantajan tulisi aina huolehtia siitä, että palkka tulee ajoissa maksetuksi, sillä se on työnantajan keskeinen velvoite, Laakkonen sanoo.

Takautuvia palkkoja voidaan maksaa ajalta 1.7.2020–31.12.2022.

Jos epäilet, että sinulle kuuluisi palkkasaatavia, ole yhteydessä hyvinvointialuetyönantajaan: