Tiedote

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on uusi työehtosopimus – työtaisteluilla saatiin paremmat palkankorotukset

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia hyväksyi sopimuksen 12.6.2023.

Sopimuksen syntyminen tarkoittaa samalla sitä, että Talentia peruu kaikki työtaistelutoimet: juhannusviikolle suunnitellut lakot eivät toteudu. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä hakusaarto päättyivät jo viime viikolla.

Alan työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin tällä kertaa ennen kaikkea palkankorotuksista. Korotukset ylittävät merkittävästi työnantajapuolen esittämän niin sanotun yleisen linjan.

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan noin 13 prosenttia sopimuskaudella. Varsinaisia tekstimuutoksia uudessa sopimuksessa on vähän.

– Kiitos Talentian jäsenille työtaistelutoimiin osallistumisesta. Ilman niitä palkankorotukset olisivat jääneet pienemmiksi, sillä työnantajan alkuperäinen tarjous korotuksista oli huomattavasti alhaisempi, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Ensimmäiset palkankorotukset maksuun syyskuussa

Sopimuskauden ensimmäiset palkankorotukset maksetaan 2023 syyskuussa.

  • 1.9. palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 3,6 prosenttia
  • 1.9. vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä

Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B-palkkaryhmissä 1,9 prosenttia ja C-F-palkkaryhmissä 2,2 prosenttia.

Palkankorotusten lisäksi 470 euron kertaerä 2024

Seuraavan kerran palkankorotuksia maksetaan 2024. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat 470 euron kertaerän toukokuun 2024 palkanmaksupäivän yhteydessä.

Muut sopimukseen kuuluvat työntekijät saavat 470 euron kertaerän kesäkuun 2024 palkanmaksupäivän yhteydessä.

Elokuussa tulevat maksuun varsinaiset palkankorotukset.

  • 1.8.2024 palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 2,4 prosenttia
  • 1.8.2024 vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä

Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B-palkkaryhmissä 1,6 prosenttia ja C-F-palkkaryhmissä 1,8 prosenttia.

Palkankorotuksia maksetaan elokuussa 2025

Sopimukseen kuuluvat työntekijät saavat palkkoihinsa korotuksia elokuussa 2025. Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat 150 euron kertaerän toukokuun palkanmaksupäivän yhteydessä.

  • 2025 toukokuussa 150 euron kertaerä varhaiskasvatuksen työntekijöille
  • 1.8.2025 palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 1,0 prosentti
  • 1.8.2025 vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä

Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B-palkkaryhmissä 1,0 prosenttia ja C-F-palkkaryhmissä 1,2 prosenttia.

  • 1.8.2025 muulla TES-toimialalla kuin varhaiskasvatuksessa jaetaan 0,7 prosentin paikallinen erä

Tutustu sopimukseen tarkemmin >> Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Tule 14.6. webinaariin kuulemaan lisätietoja sopimuksesta

Talentia järjestää jäsenilleen 14.6. klo 17.30–18.30 webinaarin uudesta yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksesta. Sopimuksen sisältöä avaavat Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio ja neuvottelujohtaja Paula Kangasmaa.

Ilmoittaudu mukaan >> Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus -webinaari

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus koskee yli 70 000:ta palkansaajaa. Sopimuksen neuvottelevat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, JHL, Sosiaalipalvelualan Allianssi Salli, Sote ry ja Hyvinvointiala HALI.