Naisen palkka on vain 84 % miehen palkasta

Naisten ansiot ovat Suomessa yli 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Naisen euro on 84 senttiä.

Tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta luopumisen jälkeen siirryttiin liittokohtaiseen työmarkkinaratkaisuun. Siinä vientialat ovat määritelleet liittokierroksen alussa yleisen linjan, jota muut alat ovat seuranneet

Tämä yleinen linja sementoi edelleen perusteettomia palkkaeroja. Liittokierrosten ajautuessa umpikujaan, valtakunnansovittelija on astunut kuvaan. Viime ajat myös sovittelija on nojannut yleiseen linjaan.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat jo vuodesta 2006 sopineet samapalkkaisuusohjelmista. Tänä aikana ansiotasojen ero on kaventunut vain neljällä prosenttiyksiköllä. Tutkijat ovatkin kommentoineet, että tätä vauhtia palkkatasa-arvo saavutetaan vuonna 2090.

Palkkaohjelma on välttämätön. Ja siksi meidän tulee taistella juuri nyt sen eteen.

Tutkijoiden viesti on ollut, että ohjelmien sijaan tarvitaan palkkakuoppa-alojen systemaattisia palkankorotuksia. Naisvaltaisten alojen palkkoja on ollut vaikea nostaa suomalaisessa sopimusjärjestelmässä muita enemmän. Tähän tarvitaan muutos.

Kunta-alan neuvottelut ovat siirtyneet valtakunnan sovittelijan pöytään. Nämä sopimukset ovat mitä suurimmassa määrin julkisten, naisvaltaisten alojen sopimuksia. Siksi palkkaohjelma on välttämätön. Ja siksi meidän tulee taistella juuri nyt sen eteen. Emme voi odottaa vuoteen 2090.

Nyt mitataan työnantajien, ammattijärjestöjen ja valtion yhteistyön voima ja todellinen tahtotila saavuttaa samapalkkaisuuden tavoite.

Jenni Karsio

Talentian puheenjohtaja