Uutinen

Näin kertaerät maksetaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla   

Osa yksityisen sosiaalipalvelualan tulevista palkankorotuksista maksetaan kertaluonteisina maksuina eli niin sanottuina kertaerinä.  

Kertaerä maksetaan koko yksityisen sosiaalipalvelualan toimialalle. Sen määrä, maksuajankohta ja ehdot eroavat kuitenkin hieman varhaiskasvatuksessa ja muualla TES-toimialalla.    

Kertaerä maksetaan koko yksityisen sosiaalipalvelualan toimialalle.

Kertaerän jakaminen varhaiskasvatuksessa    

Varhaiskasvatuksen työntekijöille maksetaan toukokuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä 470 euron kertaerä: 

  • Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2024 ja on voimassa kertaerän maksuhetkellä.   

Tämän lisäksi varhaiskasvatuksessa työskenteleville maksetaan vielä erillinen 150 euron kertaerä toukokuussa 2025 niin sanottuna varhaiskasvatuksen pitovoimaeränä:  

  • Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2025 ja on voimassa kertaerän maksuhetkellä.   

Kertaerän jakaminen muille kuin varhaiskasvatuksessa työskenteleville   

Muille sopimukseen kuuluville työntekijöille maksetaan kesäkuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä 470 euron kertaerä: 

  • Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2024 ja on voimassa kertaerän maksuhetkellä.   

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä. Lisäksi kertaerä maksetaan perhevapaalla oleville riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä ja sairauspoissaolon aikana edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 1.3.2024 jälkeen. 

Talentia hyväksyi yksityisen sosiaalipalvelualan uuden työehtosopimuksen 13.6. Sopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025.