Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus


Sopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymätön (eli mihinkään työnantajaliittoon kuulumaton) alan työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä vähimmäisehtoina työntekijöidensä työsuhteissa. Sopimuskausi on 1.5.2022 – 30.4.2024.

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusi TES

Tutustu

Yksityisen sosiaalipalvelualan uusi sopimus – mikä muuttuu?

Katso webinaarin tallenne (10.8.2022)

Oikeus palkattomaan omaishoitovapaaseen

Tutustu

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos 2022

2022 sopimuskierroksen muutokset:

Sopimuskausi

Tämän neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus tulee voimaan 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2024. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista (korotusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta) 15.3.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023 mennessä.

Palkankorotukset

Yleiskorotus:

Työntekijöiden 31.8.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2022 lukien 2,0 %.

Palkkataulukoiden alarajakorotukset:

Palkkaryhmien A – F 31.8.2022 voimassa olleisiin vähimmäistasoihin (eli tänä ajankohtana oleviin taulukkopalkkojen vähimmäispalkkaluokkiin) tehdään 1.9.2022 seuraava korotus, ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot:

Palkkaryhmä A:

0 v. palveluslisäportaassa 1,1 %
5 v. palveluslisäportaassa 0,7 %
8 v. palveluslisäportaassa 0,4 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä B:

0 v. palveluslisäportaassa 1,6 %
5 v. palveluslisäportaassa 0,9 %
8 v. palveluslisäportaassa 0,5 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä C:

0 v. palveluslisäportaassa 2,1 %
5 v. palveluslisäportaassa 1,8 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,0 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä D:

0 v. palveluslisäportaassa 2,1 %
5 v. palveluslisäportaassa 1,8 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,0 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä E:

0 v. palveluslisäportaassa 2,8 %
5 v. palveluslisäportaassa 2,1 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,2 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmä F:

0 v. palveluslisäportaassa 3,2 %
5 v. palveluslisäportaassa 2,5 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,3 %
11 v. palveluslisäportaassa 0 %

Palkkaryhmän A-vähimmäistason alapuolella ollut G12 -luokka poistuu taulukosta palkkasopimuksen 4 § 4. kohdan rakennemuutoksen vuoksi.(Edellä mainitun vähimmäistasokorotuksen kustannusvaikutus koko sopimuksen piirissä on 0,8 %)

Luottamusmieskorvaukset ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset

Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2022 lukien 3,5 %, ellei vähimmäistaulukoiden nosto johda korkeampaan korvaukseen. (Vähimmäistaulukoita korotetaan 5 % ja 100 edustetun työntekijän tasosta alkaen 7 %).

Toiselle sopimusvuodelle 1.6.2023 alkaen korvauksia korotetaan myöhemmin neuvoteltavien 2. sopimusvuoden palkankorotusten yhteenlasketulla kustannusvaikutuksella.

Myös sellainen työsuojeluvaltuutettu, joka edustaa 10-19 työntekijää, saa 17 €:n korvauksen 1.9.2022 alkaen. (Tätä aiemmalta ajalta korvaukseen on työehtosopimukseen mukaan oikeus vain, jos edustettavia on vähintään 20.)

Hälytyskorvausten ja kielilisän vähimmäismääriä nostettiin

Myös hälytyskorvausten ja kielilisän vähimmäismääriä nostettiin. (Ks. tarkemmin allekirjoituspöytäkirja)

Edellä mainittujen lisäksi uuteen työehtosopimukseen lisättiin useita täsmennyksiä ja soveltamisohjeita. Työehtosopimuksen tulkinnan helpottamiseksi ja työntekijöiden oikeuksien toteutumiseksi asianmukaisella tavalla lisättiin työehtosopimukseen joitakin parannuksia (mm. palveluslisiin oikeuttava aika) sekä useita mm. työaikaan, tuntikohtaisten lisien vapaaksi vaihtamiseen, vuosiloman antamiseen ja palkan maksamiseen sekä opiskelijan tai muuten kelpoisuutta vailla olevan työntekijän palkan määrään liittyviä tarkennuksia ja soveltamisohjeita.

1.8.2022 voimaan tuleva perhevapaita koskeva uudistus on huomioitu ja sen säännökset on huomioitu ja em. ajankohdasta alkaen voimaan myös työehtosopimuksessa.

Uutena kokouksena sovittiin nyt myös työsuojeluvaltuutettuja koskeva sopimus, joka sisältää mm. edustettavien määristä riippuvat ajankäytön tuntimäärät (työajasta vapauttamisen vähimmäismäärät). Myös luottamusmies- ja koulutussopimuksiin sisällytettiin muutamia oikeuksiin liittyviä parannuksia.

Lue sopimusmuutoksista tarkemmin oheisesta allekirjoituspöytäkirjasta,  jossa muutokset ja lisäykset aiempaan ovat vihreällä tekstillä.


Yksityisen sosiaalipalvelualan tes; allekirjoituspöytäkirja


Oikeus palkattomaan omaishoitovapaaseen 

 

Jaa sivu