Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025. Talentia hyväksyi sopimuksen 12.6.2023. 

Alan työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin tällä kertaa ennen kaikkea palkankorotuksista. Korotukset ylittävät merkittävästi työnantajapuolen esittämän niin sanotun yleisen linjan.  

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotukset ovat kustannusvaikutukseltaan noin 13 prosenttia sopimuskaudella. 

Varsinaisia tekstimuutoksia uudessa yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksessa on vähän.  

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus koskee yli 70 000:ta palkansaajaa. Sopimuksen neuvottelevat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, JHL, Sosiaalipalvelualan Allianssi Salli, Sote ry ja Hyvinvointiala HALI.

Palkankorotukset

2023

Sopimuskauden ensimmäiset palkankorotukset maksetaan 2023 syyskuussa. 

 • 1.9. palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 3,6 prosenttia 
 • 1.9. vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B-palkkaryhmissä 1,9 prosenttia ja C-F-palkkaryhmissä 2,2 prosenttia.  
 • 1.9. Hälytyskorvausten tasojen korotus 13 prosenttia
 • 1.9. Kielilisän tasojen korotus 13 prosenttia. Jos työnantaja edellyttää työntekijältä muun kuin suomen tai ruotsin kielen sujuvaa hallintaa tai viittomakielen hallintaa maksaa työnantaja kielilisän. Kielilisää ei makseta, jos työ luonteensa puolesta edellyttää vieraan kielen hallintaa.
 • 1.9. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvausten korotus 13 prosenttia

2024

Seuraavan kerran palkankorotuksia maksetaan 2024.

 • Varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat 470 euron kertaerän toukokuun 2024 palkanmaksupäivän yhteydessä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä perhevapaalla olijoille riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä myös sairauspoissaolon aikana riippumatta siitä, onko työntekijä palkanmaksun piirissä edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 1.2.2024 jälkeen.

Muut sopimukseen kuuluvat työntekijät saavat 470 euron kertaerän kesäkuun 2024 palkanmaksupäivän yhteydessä. 

 • Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2024 ja hän on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä maksuhetkellä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä perhevapaalla olijoille riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä myös sairauspoissaolon aikana riippumatta siitä, onko työntekijä palkanmaksun piirissä edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 1.3.2024 jälkeen.

Elokuussa 2024 tulevat maksuun varsinaiset palkankorotukset. 

 • 1.8.2024 palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 2,4 prosenttia 
 • 1.8.2024 vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B-palkkaryhmissä 1,6 prosenttia ja C-F-palkkaryhmissä 1,8 prosenttia.  

2025

Sopimukseen kuuluvat työntekijät saavat palkkoihinsa korotuksia elokuussa 2025:

 • 1.8.2025 palkkojen yleis- ja taulukkokorotus 1,0 prosenttia 
 • 1.8.2025 vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan kaikissa kuudessa vaativuusryhmässä. Vähimmäistaulukkopalkat nousevat kaikissa palveluslisäportaissa A-B-palkkaryhmissä 1,0 prosenttia ja C-F-palkkaryhmissä 1,2 prosenttia. 

Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat 150 euron kertaerän toukokuun palkanmaksupäivän yhteydessä.


Ketkä saavat kertaerän yksityisellä sosiaalipalvelualalla?

Miten paikallinen erä maksetaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla?


Esimerkki palkankorotuksista:

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Hankkeet ja työryhmät

1. Yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoiman kehittämishanke​

2. Työhyvinvointityöryhmä​

3. Suojavaatetusta selvittävä työryhmä​

4. Prosentuaalisen vuosilomapalkan taulukoita selkeyttävä työryhmä


Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelu-uutisia

Täältä löydät yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelu-uutiset kootusti.

Ketkä saavat kertaerän yksityisellä sosiaalipalvelualalla?

Kertaerä maksetaan koko yksityisen sosiaalipalvelualan toimialalle. Sen määrä, maksuajankohta ja ehdot eroavat kuitenkin hieman varhaiskasvatuksessa ja muualla TES toimialalla.

Miten paikallinen erä maksetaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla?

Neuvottelut paikallisesta erästä käydään joko konsernitasolla, yritystasolla tai työyksikkökohtaisesti.

Oikeus palkattomaan omaishoitovapaaseen

Omaishoitovapaata on mahdollista käyttää tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas tai tarvitsee kiireellistä apua.

Perhevapaat tasa-arvoisemmiksi

Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöiden perhevapaat muuttuivat tasa-arvoisemmiksi. Tes-muutokset koskevat perheitä, joiden lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 jälkeen

Sinustako luottamusmies yksityiselle sosiaalipalvelualalle?

Olisitko sinä kiinnostunut luottotyypin tehtävästä?

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.