Yksityisen sosiaalipalvelualaan työehtosopimuksen neuvottelutulos


Sopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymätön (eli mihinkään työnantajaliittoon kuulumaton) alan työnantaja on velvollinen noudattamaan sitä vähimmäisehtoina työntekijöidensä työsuhteissa. Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Palkankorotukset

Sopimuskausi on 1.2.2018 – 31.3.2020, ja myös palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset:

 • 1.4.2018: 1,33 % (korotus tehdään kuukausipalkkoihin, tuntipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin)
 • 1.4.2019: 1,34 % (korotus tehdään kuukausipalkkoihin, tuntipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin)
 • 1.6.2018: 0,9 % (korotus tehdään 31.5.2018 voimassa olleisiin palkkaryhmien A-F vähimmäistasoihin ja näistä tasoista muodostuvat kunkin palkkaryhmän uudet vähimmäistaso)
 • 1.6.2019: 1,0 % (korotus tehdään 31.5.2019 voimassa olleisiin palkkaryhmien A-F vähimmäistasoihin ja näistä tasoista muodostuvat kunkin palkkaryhmän uudet vähimmäistaso)

Lisäksi yksityiseltä sosiaalipalvelualalta tehdään tilastoyhteistyönä palkkaselvityksen sekä selvitetään sen vaikutusta työehtosopimuksen palkkasopimukseen. Tavoitteena on saada alalle kannustava palkkausjärjestelmä, joka huomioi työn vaativuuden.

Muut kaikkia koskevat uudistukset

 • Lomaraha lasketaan jatkossa kesäkuun säännöllisen kuukausipalkan perusteella ja maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Lisäksi sopimuskaudella perustetaan työryhmä, joka selvittää mahdollisuuksia mm. viisipäiväiseen lomaviikkoon siirtymiseen.
 • Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta aiemman neljän kuukauden sijaan.  Alle 12 kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. (voimaan 1.6.2018)
 • Jos työvoiman tarve on kiinteä, ei nollatuntisopimuksia saa  tehdä eikä vähimmäistyöaikaa saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työvoiman tarve edellyttää. (voimaan 1.6.2018)
 • Jos toteutunut työaika viimeiseltä 12 kuukaudelta osoittaa, ettei vähimmäistyöaika vastaa todellista työvoiman tarvetta, työajan muuttamisesta vastaamaan todellista tarvetta on neuvoteltava, jos työntekijä itse haluaa. (voimaan 1.12.2018)
 • Sairasajan palkka tulee jatkossa maksaa työvuorojen mukaan. Työvuoroluettelon päättymisen jälkeiseltä ajalta sairausajan palkka määräytyy työntekijän keskimääräisen työajan perusteella.
 • Lisäksi työntekijälle on myös annettava mahdollisuus kahvitaukoon sellaiseen aikaan kuin se työtä haittaamatta käy päinsä.
 • Työaikapankin käyttöönotosta on sovittava kirjallisesti. Vapaa antaa myös lyhentämällä työaikaa muutoin kuin kokonaisina päivinä.

Varhaiskasvatuksen muutokset

 • Päiväkodin johtajien, erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien ns. suunnitteluaika nousi 13 %:iin.
 • Ns. ylimääräisten vapaapäivien ansaintajaksona voidaan pitää joko toimintavuotta 1.8.-31.7., lomanmääräytymisvuotta 1.4.-31.3. tai kalenterivuotta. Työnantajan velvoite huolehtia siitä, että vapaat tulevat annetuksi.

 

Jaa sivu