Ketkä saavat kertaerän yksityisellä sosiaalipalvelualalla? 

Kertaerä maksetaan koko yksityisen sosiaalipalvelualan toimialalle. Sen määrä, maksuajankohta ja ehdot eroavat kuitenkin hieman varhaiskasvatuksessa ja muualla TES toimialalla.   

Kertaerä maksetaan koko yksityisen sosiaalipalvelualan toimialalle.

Kertaerä varhaiskasvatuksessa   

Mikä on kertaerän määrä varhaiskasvatuksessa ja milloin se maksetaan? 

 • Varhaiskasvatuksen työntekijöille maksetaan toukokuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä 470 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2024 ja on voimassa kertaerän maksuhetkellä.  
 • Tämän lisäksi varhaiskasvatuksessa työskenteleville maksetaan vielä erillinen 150 euron kertaerä toukokuussa 2025 ”varhaiskasvatuksen pitovoimaeränä”. Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2025 ja on voimassa kertaerän maksuhetkellä.  
 • Huom. tätä jälkimmäistä kertaerää ei makseta muualla kuin varhaiskasvatuksessa, mutta muulla toimialalla jaetaan vastaavasti 0,7 prosentin suuruinen paikallinen erä. 

Miten irtisanoutuminen tai poissaolot vaikuttavat kertaerään? 

 • Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä perhevapaalla olijoille riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä.
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä sairauspoissaolon aikana riippumatta siitä, onko työntekijä palkanmaksun piirissä edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 2024 kertaerän osalta 1.2.2024 jälkeen ja 2025 kertaerän osalta 1.2.2025 jälkeen.    

Miten osa-aikaisuus vaikuttaa kertaerään? 

 • Osa-aikaiselle kertaerä maksetaan 2.5.2024 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa. Mikäli työntekijä tekee vaihtelevaa työaikaa, maksetaan kertaerä toteutuneen työajan mukaan. Tarkasteluaika on tällöin 6 kk tai jos kyseessä on lyhyempi työsuhde, otetaan huomioon koko työsuhteen kesto.    
 • Työsuhteen yhdenjaksoisuudessa huomioidaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n mukaiset lyhytaikaiset keskeytykset.  

Kertaerä muille kuin varhaiskasvatuksessa työskenteleville   

Mikä on kertaerän määrä muille kuin varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja milloin se maksetaan? 

 • Työntekijöille maksetaan kesäkuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä 470 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.3.2024 ja on voimassa kertaerän maksuhetkellä.  

Miten irtisanoutuminen tai poissaolot vaikuttavat kertaerään? 

 • Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa, paitsi jos kyse on eläkkeelle jäämisestä. Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä perhevapaalla olijoille riippumatta siitä, ovatko he palkanmaksun piirissä.  
 • Kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä sairauspoissaolon aikana riippumatta siitä, onko työntekijä palkanmaksun piirissä edellyttäen, että sairauspoissaolo on alkanut 1.3.2024 jälkeen.   

Miten osa-aikaisuus vaikuttaa kertaerään? 

 • Osa-aikaiselle kertaerä maksetaan 3.6.2024 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa. Vaihtelevaa työaikaa tekevälle kertaerä maksetaan toteutuneen työajan mukaan (tarkasteluaika 6kk tai jos lyhyempi työsuhde, niin koko työsuhteen kesto).     
 • Työsuhteen yhdenjaksoisuudessa huomioidaan työsopimuslain 1 luvun 5 §: n mukaiset lyhytaikaiset keskeytykset.  

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus on voimassa 1.5.2023–31.12.2025.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelu-uutiset

Täältä löydät yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelu-uutiset kootusti.

Oletko jo Talentian jäsen?

Jos et vielä kuulu Talentiaan, sosiaalialan korkeakoulutettujen ikiomaan ammattijärjestöön, liity nyt!