Tiedote

Selvitys: Uupuminen uhkaa jo vastavalmistuneita sosiaalialan korkeakoulutettuja

Vastavalmistuneista sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista (AMK) 48 % kokee työtä olevan liikaa ja 41 % pitää työtään henkisesti liian kuormittavana, käy ilmi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Vastavalmistuneiden urapolut 2021 -selvityksestä.

– Luvut vetävät hiljaiseksi. On hälyttävää, että jo vastavalmistuneet ovat vaarassa uupua työtaakan ja henkisen kuormituksen alle, sanoo selvityksen tekijä Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Saana Landgrén.

Vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut ovat motivoituneita työntekijöitä. Selvityksen mukaan he pitävät työtään mielenkiintoisena, monipuolisena sekä sopivan haastavana. He kokevat myös, että työssä on mahdollista kehittää osaamistaan.

– Valitettavasti alan heikko palkkaus ja työn kuormittavuus vaikuttavat siihen, että jo uran alussa pohditaan työpaikan tai koko alan vaihtamista.

Työnantajilla olisi kuitenkin mahdollisuus merkittävästi hillitä työntekijöiden lähtöhaluja, Landgrén sanoo.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei alalta karkaamiseen haluta aidosti puuttua. Tähän viittaavat esimerkiksi viime aikojen epäilyt sosiaalityöntekijöiden palkannostokiellosta Itä-Uudenmaalla ja Pohjois-Savossa.

Vastavalmistuneista vain prosentti työttömänä

Sosiaalialan työntekijöihin vetoavat kunnon palkka ja hyvät työolot. Työpaikoilla työhyvinvointi kannattaa ottaa osaksi jokapäiväistä työtä. Se auttaa sitouttamaan työntekijöitä työpaikkaan. Hyvinvoivasta työntekijästä hyötyvät niin asiakkaat kuin talous, sillä hyvinvoivat työntekijät vaihtavat työpaikkaa harvemmin kuin tyytymättömät.

– Sosiaalialan korkeakoulutetuista 66 % työllistyy jo opiskeluaikanaan. Vain yksi prosentti vastavalmistuneista oli työttömänä tehdessämme kyselyn. Sosiaalialalla on hyvä työtilanne, joten huonosta työpaikasta voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen, Landgrén sanoo.

Koulutuksen laadussa parannettavaa

Selvityksessä kysyttiin myös vastavalmistuneiden kokemuksia saamansa koulutuksen laadusta. Sosionomeista (AMK) 64 % kertoi saaneensa koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään, sosiaalityöntekijöistä vain 48 %.

– Taustalla on todennäköisesti se, että sosiaalityön maistereilla kuuluu opintoihin vähemmän harjoitteluja ja työelämäyhteyksiä kuin sosionomeilla. Näin tieto käytännön työstä voi jäädä heikommaksi, Landgrén pohtii.

Urapolut 2021 -kyselyyn vastasi 431 vuosina 2019 ja 2020 valmistunutta Talentian jäsentä. Vastausprosentti oli noin 29. Talentia tekee kyselyn vastavalmistuneille jäsenilleen joka toinen voisi.

Tutustu koko selvitykseen: Vastavalmistuneiden urapolut 2021 -selvitys

Lisätietoja:
Saana Landgrén, saana.landgren@talentia.fi, p. 09 3158 6033.