Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöiden perhevapaat muuttuivat tasa-arvoisemmiksi

Perhevapaan lainsäädäntöuudistukset tulivat voimaan 1. elokuuta 2022. Yksityisen sosiaalipalvelualan tes-muutokset koskevat perheitä, joiden lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 jälkeen. Uudet perhevapaat korostavat tasa-arvoa.

Uusissa perhevapaissa toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa pitenee merkittävästi. Jatkossa molemmilla vanhemmilla on oikeus 32 päivän palkalliseen vanhempainvapaajaksoon. Vanhemmat voivat päättää itse, kumpi jää kotiin hoitamaan lasta.

Kuinka pitkä palkallinen raskausvapaa on?

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijä on oikeutettu 40 arkipäivän mittaiseen palkalliseen raskausvapaaseen. Edellytyksenä on, että:

  • työntekijä on ollut palvelussuhteessa vähintään kolme kuukautta ja
  • hänellä on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen raskausrahaan

Raskausvapaan voi aloittaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Raskausvapaan aloittamisesta tulee ilmoittaa työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkua.

Millä perusteilla työntekijä saa vanhempainvapaata?

Sen lisäksi, että synnyttäneellä vanhemmalla on oikeus raskausvapaaseen, kummallakin vanhemmalla on oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen 32 päivältä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijän palkka maksetaan vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä työsuhteen kestäessä. Palkanmaksun edellytyksenä on, että

työntekijä on ollut työsuhteessa vähintään kolme kuukautta ennen vanhempainvapaan alkua ja
hänellä on oikeus sairasvakuutuslain mukaiseen vanhempainrahaan.

Kerääntyykö raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta vuosilomapäiviä?

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla vuosilomaa kertyy 160 päivän ajalta, kun työntekijä on ollut raskaus-, erityisraskaus- tai vanhempainvapaalla.

Vuosilomaa ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä työntekijän 105:n ensimmäisen raskaus- ja vanhempainvapaapäivän ajalle. Uudistuksen myötä 105 päivän ajanjakso, jolle työnantaja ei voi sijoittaa vuosilomaa ilman työntekijän suostumusta, laajenee koskemaan kaikkia vanhempainvapaaseen oikeutettuja työntekijöitä.

Loma voidaan tarvittaessa antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun työntekijä on käyttänyt raskaus- tai vanhempainvapaapäivänsä.