Tiedote

Työstä pitää maksaa kunnon palkka – Talentian liittovaltuusto vaatii palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille  

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian liittovaltuusto on hyväksynyt neuvottelutavoitteet tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin.

Talentia tavoittelee sosiaalialan korkeakoulutettujen palkkaohjelmaa, työn vaativuutta vastaavaa palkkaa ja prosentuaalisia palkankorotuksia. Lisäksi Talentia sanoo tiukasti EI työlle, jota tehdään työajan ulkopuolella ja vaatii, että erilaiset korvaukset on maksettava ensisijaisesti rahana eikä aikana.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät vastaa työn yhä lisääntyvää vaativuutta. Työstä on maksettava kunnon palkka, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Kuilua ei korjata yleiskorotuksilla, vaan sosiaalialan korkeakoulutetuille on rakennettava useamman vuoden mittainen palkkaohjelma, jolla alan palkat korjataan vastaamaan työn vaativuutta ja työhön vaadittavaa korkeaa osaamista.

– Sosiaaliala vuotaa ja osaajapula on merkittävä. Työntekijöitä ei enää houkutella eikä pidetä alipalkatuissa töissä juhlapuheilla. Nyt on näytettävä konkreettisesti, että heitä arvostetaan. Kaiken työn on oltava työaikaa, työstä on maksettava ja työntekijöistä on huolehdittava, Jenni Karsio sanoo.

Talentian neuvottelutavoitteet on jaettu kolmeen kohtaan:

1. Työstä pitää maksaa kunnon palkka

• Palkat on saatava vastaamaan työn vaativuutta ja vastuuta.
• Sosiaalialan korkeakoulutettujen monivuotinen palkkaohjelma on välttämätön.
• Palkankorotusten on oltava prosentuaalisia.
• SOTE-sopimuksen palkkausrakenteessa on huomioitava asiantuntijatehtävien vaativuus.

2. Kaiken työn on oltava työaikaa – EI työajan pidentämiselle

• Työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava: Säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvat tai etätyöpisteestä käsin tehtävät matkat on luettava työajaksi ja matkakustannukset on korvattava. Ilmaisten matkojen aika on ohi.
• Työajalla on saatava ruokailla joutuisasti. Usein sosiaalialan työssä ei tosiasiallisesti ole mahdollista poistua työajalla työpaikalta, mutta ruokataukoa ei kuitenkaan lueta työaikaan.
• Työaikaa ei saa pidentää. Alalla kärsitään kuormituksesta, ja jo nyt isolla osalla on vaikeuksia palautua raskaasta työstään.

3. Korvaukset on maksettava rahana

• Lisä-, yli-, sunnuntai- ja lauantaityökorvaukset sekä aattokorvaukset on maksettava rahana myös SOTE- ja KVTES-sopimuksen työntekijöille, ellei työntekijän kanssa sovita korvausten vaihtamisesta vastaavaksi vapaa-ajaksi. Työtilanteesta johtuen vapaapäiviä on haastavaa pitää, ja vapaiden aikana työt kertyvät entisestään ja odottavat lomalta palaajaa. Korvaukset voivat myös olla merkittävä tulonlisä peruspalkan päälle ja niillä on merkitystä myöhemmin eläkkeen määrään.

Talentian liittovaltuusto kokoontuu kuluvana viikonloppuna 20.-21.11. Helsingissä ja hybridinä. >> Tutustu liittovaltuustoon

Lisätietoja:
Jenni Karsio, puheenjohtaja
puh. 044 541 5955, jenni.karsio@talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry