Talentian liittovaltuusto

  • päättää Talentian pitkän aikavälin strategioista;
  • valitsee järjestölle puheenjohtajan ja hallituksen;
  • käsittelee vuosittain järjestön toiminta- ja taloussuunnitelman sekä edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta tehdyt kertomukset;
  • päättää virka- ja työehtosopimustavoitteista ja sopimuksia koskevien tarjousten hyväksymisestä, ellei valtuusto ole valtuuttanut hallitusta päättämään näistä asioista;
  • päättää mahdollisen työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta, järjestön säännöistä ja jäsenmaksusta; sekä
  • nimeää Talentian ammattieettisen lautakunnan.

Talentian liittovaltuusto 2020-2024

Talentian liittovaltuuston puheenjohtajana toimii YTM Mia Nyyssönen ja varapuheenjohtajana VTL Riina Karjalainen.

Valtuuston varsinaisista jäsenistä 51 (86 %) on töissä kuntasektorilla ja kaksi (3,4 %) yksityisellä sektorilla. Varsinaisista jäsenistä neljä (6,8 %) on miehiä.

Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 24 (44 %) henkilöä, joista yksi lisensiaattitutkinnon ja neljä sosionomi ylempi (AMK) -tutkinnon. Alemman korkeakoulututkinnon on suorittanut 24 henkilöä (44 %) ja opistoasteen tutkinnon neljä (6,8 %) henkilöä.

Tutustu tarkemmin Talentian liittovaltuuston kokoonpanoon 2020-24 tästä linkistä.

Päätöksenteko

Talentiassa ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Tutustu toimintaan ja tule mukaan vaikuttamaan.