Liittovaltuusto

Talentian opiskelijavaalit 15.5.-31.5.2018

Asetu ehdolle

Liittovaltuusto

Talentian ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistä koostuva, vaaleilla valittu liittovaltuusto. Liittovaltuuston kausi on neljä vuotta.

>> Talentian liittovaltuuston kokoonpano 2016-2020

Liittovaltuusto

  • päättää Talentian pitkän aikavälin strategioista.
  • valitsee järjestölle puheenjohtajan ja hallituksen.
  • käsittelee vuosittain järjestön toiminta- ja taloussuunnitelman sekä edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta tehdyt kertomukset.
  • päättää virka- ja työehtosopimustavoitteista ja sopimuksia koskevien tarjousten hyväksymisestä, ellei valtuusto ole valtuuttanut hallitusta päättämään näistä asioista.
  • päättää mahdollisen työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta, järjestön säännöistä ja jäsenmaksusta.
  • nimeää Talentian ammattieettisen lautakunnan.

Yhteyshenkilö

Liittovaltuuston sihteeri
Leena Kemppainen
leena.kemppainen@talentia.fi
09 3158 6031

 

Jaa sivu