Liittovaltuusto

Liittovaltuusto

Talentian ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistä koostuva, vaaleilla valittu liittovaltuusto. Liittovaltuuston kausi on neljä vuotta.

Liittovaltuusto

  • päättää Talentian pitkän aikavälin strategioista.
  • valitsee järjestölle puheenjohtajan ja hallituksen.
  • käsittelee vuosittain järjestön toiminta- ja taloussuunnitelman sekä edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta tehdyt kertomukset.
  • päättää virka- ja työehtosopimustavoitteista ja sopimuksia koskevien tarjousten hyväksymisestä, ellei valtuusto ole valtuuttanut hallitusta päättämään näistä asioista.
  • päättää mahdollisen työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta, järjestön säännöistä ja jäsenmaksusta.
  • nimeää Talentian ammattieettisen lautakunnan.

Talentian liittovaltuusto 2020 – 2024

Talentian liittovaltuuston puheenjohta on YTM Mia Nyyssönen. Liittovaltuuston varapuheenjohtajana toimii VTL Riina Karjalainen Talentia Helsingistä.

Talentian valtuustoon kuuluu 59 varsinaista jäsentä ja 53 varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä 51 (86 %) on töissä kuntasektorilla ja kaksi (3,4 %) yksityisellä sektorilla. Varsinaisista jäsenistä neljä (6,8 %) on miehiä.

Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 24 (44 %) henkilöä, joista yksi lisensiaattitutkinnon ja neljä sosionomi ylempi (AMK) tutkinnon. Alemman korkeakoulututkinnon on suorittanut 24 henkilöä (44 %). Neljä (6,8 %) henkilöä on suorittanut opistoasteen tutkinnon.

Yhteyshenkilö

Liittovaltuuston sihteeri
Mikko Suomalainen
mikko.suomalainen@talentia.fi
09 3158 6031

Jaa sivu