Liittovaltuusto

Talentian valtuustovaalit 2020

Tutustu!

Liittovaltuusto

Talentian ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistä koostuva, vaaleilla valittu liittovaltuusto. Liittovaltuuston kausi on neljä vuotta.

Liittovaltuusto

  • päättää Talentian pitkän aikavälin strategioista.
  • valitsee järjestölle puheenjohtajan ja hallituksen.
  • käsittelee vuosittain järjestön toiminta- ja taloussuunnitelman sekä edellisen vuoden toiminnasta ja taloudesta tehdyt kertomukset.
  • päättää virka- ja työehtosopimustavoitteista ja sopimuksia koskevien tarjousten hyväksymisestä, ellei valtuusto ole valtuuttanut hallitusta päättämään näistä asioista.
  • päättää mahdollisen työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta, järjestön säännöistä ja jäsenmaksusta.
  • nimeää Talentian ammattieettisen lautakunnan.

Talentian liittovaltuuston jäsenet ja varajäsenet kaudella 2016 – 2020

Talentian valtuustoon kuuluu 56 varsinaista jäsentä ja 62 varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä 48 (85,7%) on töissä kuntasektorilla, neljä (7,1 %) yksityisellä sektorilla ja yksi (1,8 %) valtion palveluksessa. Varsinaisista jäsenistä kuusi (10,7 %) on miehiä.

Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon on suorittanut 25 (44,6 %) henkilöä, joista kaksi lisensiaattitutkinnon ja neljä sosionomi ylempi (AMK) tutkinnon. Alemman korkeakoulututkinnon on suorittanut 23 henkilöä (41,1 %). Kuusi (10,7 %) henkilöä on suorittanut opistoasteen tutkinnon.

Yhteyshenkilö

Liittovaltuuston sihteeri
Mikko Suomalainen
mikko.suomalainen@talentia.fi
09 3158 6031

Jaa sivu