Tiedote

JUKO: Sote-alan ammattilaisille uusia palkkaryhmiä

Pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, JAU ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat saavuttaneet merkittävän neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkauksen kehittämiseksi.

Sopijapuolten hyväksymä neuvottelutulos koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimusta (SOTE-sopimus). Henkilöstömäärältään Suomen suurimman työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.

Sote-alan ammattilaisille neuvottelutulos tuo uusia palkkaryhmiä, joiden avulla pystytään kehittämään alan palkkausjärjestelmää ja palkkausta.

Nyt sovittujen muutosten myötä uudistuu muun muassa sairaan- ja lähihoitajien, sosiaalityöntekijöiden, välinehuoltajien ja muiden sote-alan ammattilaisten palkkaus.

– Muutokset lisäävät palkkauksen kannustavuutta. Jatkossa palkkauksessa voidaan huomioida nykyistä paremmin erilaiset roolit ja vastuut, kertoo JUKOn väliaikainen toiminnanjohtaja ja uudistuksesta neuvotellut Jouni Vattulainen.

– Näin pystymme toivottavasti vahvistamaan myös alan pito- ja vetovoimaa, Vattulainen huomauttaa.

Tehtävät viiteen eri liitteeseen

Neuvotteluissa saatiin aikaan raamit, joiden mukaan SOTE-sopimuksen eri tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen palkkausliitteeseen, joiden sisällä on palkkaryhmiä.

Palkkaryhmät määrittelevät peruspalkat, eli vähintään maksettavat palkat lähes kaikille suurille ammattiryhmille. Palkkaryhmät ovat valtakunnallisia ja niiden euromäärät velvoittavat työnantajia.

Uudet palkkaliitteet

  1. Johto- ja esihenkilötehtävät
  2. Erityisasiantuntijatehtävät
  3. Asiantuntijatehtävät
  4. Ammattitehtävät
  5. Muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät

Uusia palkkaryhmiä

Kokonaan uusia palkkaryhmiä ovat muun muassa erityisasiantuntijat, vaativat asiantuntijatehtävät ja vaativat ammattitehtävät.

Sosiaalityöntekijöillä on oma palkkaryhmänsä erityisasiantuntijoiden liitteessä.

Työnjohtovastuussa olevat kuuluvat jatkossa johto- ja esihenkilötason palkkaliitteeseen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi apulaisosastonhoitajat.

Myös esimerkiksi osastonsihteerit (liite 4), välinehuoltajat ja laitoshuoltajat (liite 5) on nostettu omiksi palkkaryhmikseen.

Neuvottelut jatkuvat

Neuvottelut sote-alan palkkausjärjestelmästä jatkuvat. Seuraavaksi osapuolet neuvottelevat palkkaryhmien palkkatasoista.

– Kyse on tarkemmasta palkanmuodostuksesta tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella, Vattulainen kertoo.

Lisäksi neuvotellaan erillisistä lisistä, joita voidaan maksaa tietyistä lisätehtävistä. Uusi valtakunnallinen järjestelmä korvaisi nykyiset paikalliset tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvat järjestelmät.

Seuraavan vaiheen neuvottelijat arvioivat valmistuvan vuoden kuluessa.

Vuoden 2022 työmarkkinaratkaisussa SOTE-sopimukseen useamman vuoden ohjelmat

Palkkaohjelmilla tuetaan muun muassa palkkausjärjestelmän kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista.

Nyt hyväksyttyyn ratkaisuun on käytetty palkkauksen kehittämisohjelmassa sovittu keskitetty erä 0,4 prosenttia SOTE-sopimuksen palkkasummasta.

Osapuolet sopivat SOTE-sopimuksesta vuonna 2020 ja se tuli voimaan 1. syyskuuta 2021. Sopimusta soveltavat kaikki hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät, muun muassa HUS-yhtymä ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto.

JUKOa SOTE-neuvotteluissa edustavat Jouni Vattulainen, Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen ja Terveydenhoitajaliiton neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen.

SOTE-sopimuksen sisällöstä neuvottelevat

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy, SuPer)
Neuvottelujärjestö JAU (JHL, Jyty)

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Missiona hyvinvoiva työelämä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!