Uutinen

SOTE-sopimus ja varhaiskasvatuksen opettajien siirto  OVTES-sopimukseen tulevat voimaan 

Uusi virka- ja työehtosopimus SOTE-sopimus tulee voimaan 1.9.2021.  SOTE-sopimusta sovelletaan henkilöihin, jotka toimivat kunnissa tai kuntayhtymissä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä.  Henkilöstö siirtyy uuden sopimuksen alle  KVTES:stä.

Ensimmäisen  1.9. alkaen voimaan tulevan SOTE-sopimuksen määräykset vastaavat pääosin sisällöltään  KVTES:n vastaavia määräyksiä. Nykyinen työnantaja ja sovitut työehdot eivät muutu eikä olemassa olevia työsopimuksia ole tarvetta päivittää.  Myös paikalliset sopimukset jatkuvat ennallaan.

Sopimuskausi päättyy kuitenkin jo 28.2.2022, joten uutta sopimusta neuvotellaan jo parhaillaan.

Talentialle tärkeää on, että SOTE-sopimuksen palkkausrakenteessa huomioidaan sosiaalialan korkeasti koulutettujen asiantuntijatehtävien vaativuus.

– SOTE-sopimuksessa sosiaalihuollon ammattilaisilla on valtava rooli. Kyseessä ei todellakaan ole mikään terveydenhuollon oma sopimus, Jenni Karsio sanoo.

Erityisen merkityksellisen sopimuksesta tekee se, että nyt asetetaan raamit sille, halutaanko sosiaalialan työntekijäpulaa aidosti ratkaista.

– Naisvaltaisen sosiaalialan palkkojen jälkeenjääneisyyttä ei korjata yleiskorotuksilla. Katsomme, että monivuotinen palkkaohjelma on välttämätön ja palkankorotusten on oltava prosentuaalisia, Karsio tiivistää.

 Varhaiskasvatuksen opettajat  OVTES:een

Myös varhaiskasvatuksen opettajien siirto kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) opetusalan virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) tulee voimaan syyskuun alussa.

Kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuksen opettajat kuuluvat siis vastaisuudessa OVTES:n piiriin. Henkilöstön palvelussuhteen ehtoina noudatetaan KVTES-sopimusta 31.12.2022 asti, ellei toisin sovita. Siirto ei siis vaikuta 1.9. esimerkiksi työntekijän palkkaan tai lomiin.

– OVTES-sopimuksen sisällöstä varhaiskasvatuksen opettajien osalta päästään neuvottelemaan ensi kevään sopimuskierroksella, sanoo Jenni Karsio.

Epäpätevät opettajat jäävät KVTES:een. Heidän palkkahinnoittelunsa säilyy muuttumattomana. Varhaiskasvatuksen sosionomeista ei neuvoteltu sopimusalasiirron yhteydessä.

– Neuvotteluissa meille tulee olemaan tärkeää se, että varhaiskasvatuksen sosionomin palkka on tehtävänkuvan vaativuuden mukainen, eli korkeakoulutusta ja monipuolista erityisosaamista vaativa tehtävä, Karsio sanoo.

>> Lue lisää sote-sopimuksesta

>> Lue lisää OVTES:sta