Sopimuskausi

Kunta-alalle syntyi 8.6.2022 uusi työ- ja virkaehtosopimus. OVTES kuuluu uuden sopimuksen piiriin.

Palkankorotukset

2022

 • 1.6. yleiskorotus nosti kaikkien palkkoja 2 prosenttia. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.
 • 1.10. keskitetty 0,53 prosentin järjestelyerä, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

2023

 • 1.6., 2,20 %, yleiskorotus
 • 1.6., 0,70 %, järjestelyerä
 • 1.6., 1,20 % Hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
 • 30.6. maksetaan 467 euron kertapalkkio. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työ- ja virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksetaan kertapalkkio 30.6.2023
  • KVTES-sopimuksen liitteeseen 5 kuuluva henkilöstö (varhaiskasvatuksen sosionomit) saa 120 euron kertapalkkion.
  • OVTES G-osion piirissä oleville (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö, päiväkotien johtajat) maksetaan 150 euron kertapalkkio.

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltioille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Kertapalkkio on verotettavaa tuloa.

Yleiskorotukset tulevat kaikille, paikalliset järjestelyerät ja palkkakehitysohjelma kohdennetaan paikallisten neuvotteluiden perusteella.

2024

 • 1.5. 0,77 % yleiskorotus
 • 1.6. 1,5 % yleiskorotus
 • 1.6. 0,73 % järjestelyerä
 • 1.6. 1,0% palkkakehitysohjelma

Lisäksi on sovittu palkkaohjelman korotukset myöhemmille vuosille, joiden osalta sopimuskorotukset neuvotellaan erikseen

Viime vuoden sopimusneuvotteluissa sovittiin 2023-2027 palkkaohjelmasta kaikille kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusten piiriin kuuluville palkansaajille. Palkat nousevat viidessä vuodessa yhteensä viisi prosenttia.

2025

 • 1.2. palkkaohjelma 0,4 prosenttia
 • 1.6. palkkaohjelma 0,4 prosenttia
 • TES-korotukset sovitaan erikseen.

2026

 • Palkkaohjelma 0,8 prosenttia.
 • TES-korotukset sovitaan erikseen.

2027

 • Palkkaohjelma 1,2 prosenttia.
 • TES-korotukset sovitaan erikseen.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.

Tutustu OVTES:iin