Sopimuskausi

Kunta-alalle syntyi 8.6.2022 uusi työ- ja virkaehtosopimus. OVTES kuuluu uuden sopimuksen piiriin.

Palkankorotukset

2022

 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.
 • 1. lokakuuta keskitetty 0,53 prosentin järjestelyerä, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin. Jos JUKO, JAU ja KT eivät pääse sopimukseen 0,5 prosentin jakamisesta syyskuun loppuun mennessä, se maksetaan kaikille yleiskorotuksena.

2023

Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia.

 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa palkkoja vähintään 1,5 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan KVTESin palkkasummasta. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.
 • Palkankorotusten perälauta: Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen erään.

2024

 • Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja vähintään 1,5 prosenttia.
 • 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos paikallinen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.
 • Palkankorotusten perälauta: Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen järjestelyerään. Jos paikallisesta järjestelyerästä ei päästä sopimukseen, puolet siitä lisätään yleiskorotukseen ja lopusta päättää työnantaja.

Palkankorotusten maksaminen

 • Vaikka sopimus on vahvistettu 8.6.2022, tulevat sopimuskauden ensimmäiset sopimuskorotukset maksuun 1.6.2022 lukien.
 • Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan palkka tai palkkio kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään sen 16. päivänä, jollei työ- ja virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty tai palkan suoritusperusteista muuta johdu tai jos toimivaltainen viranomainen työntekijän palkanmaksun osalta toisin määrää. Tällöin ensimmäisten sopimuskorotusten on määrä tulla maksuun kesäkuun palkassa 16.6.2022. Korotukset maksetaan koko kesäkuulta, ei siis vasta 8.6.2022 alkaen.
 • Mikäli korotukset eivät teknisestä syystä ehdi maksuun kesäkuun palkassa, maksetaan ne työntekijälle takautuvasti myös kesäkuulta.

Turvalauseke

Jos sote-alalle sovitaan myöhemmin nyt sovittua suurempia palkankorotuksia tai muita kustannusvaikutteisia sopimusratkaisuja, ne ulotetaan turvalausekkeen soveltamisalalla työskentelevään henkilöstöön. Turvalausekkeen soveltamisala:

 • OVTES osio G:n henkilöstö, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö, päiväkotien johtajat
 • Mahdollisuus irtisanoa sopimus: JUKOlla on mahdollisuus irtisanoa kaikki kuntasopimuksensa kesken sopimuskauden, jos Sote ry (Tehy ja Super) sopivat myöhemmin nyt sovittua suurempia palkankorotuksia tai muita kustannusvaikutteisia sopimusratkaisuja.
 • Vaikka sopimukset irtisanottaisiin: Kuntien palkansaajille maksetaan vuoden 2024 sopimuskorotukset ja kaksi palkkaohjelmaerää. Kunnallinen pääsopimus liitäntäpöytäkirjoineen ja työelämän kehittämistä koskeva yhteistyösopimus eivät pääty.

Palkkaohjelma

 • Palkkaohjelma 2023–2027.
 • Palkat nousevat viidessä vuodessa yhteensä 5 prosenttia.

2023

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2024

 • 1. helmikuuta keskitetty järjestelyerä 0,4 prosenttia. Neuvottelijoina JUKO, JAU ja KT.
 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,6 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2025

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2026

 • 1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia. Neuvottelijoina JUKOn ja JAUn luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2027

 • Paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.

Tutustu OVTES:iin