Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES


Kunta-alan varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön sopimusala vaihtuu kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES) 1.9.2021 opetusalan virka- ja työehtosopimukseen (OVTES).

Tutustu OVTES:iin

OVTES

Kunta-alan varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö siirtyy kunnallisesta yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES) 1.9.2021 opetusalan virka- ja työehtosopimukseen (OVTES).

Siirrosta on sovittu kevään 2020 sopimusratkaisun yhteydessä, jonka jälkeen työryhmissä on neuvoteltu siirron vaikutuksista KVTES:n ja OVTES:n kirjauksiin. Työryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi, ja siirtoa koskevista sopimusehtomuutoksista on päästy sopimukseen.
Henkilöstön palvelussuhteen ehtoina noudatetaan KVTES-sopimusta 31.12.2022 asti, ellei toisin sovita.

Kyseessä on tekninen siirto, joten palvelussuhteen ehtoihin ei tule muutoksia. Siirto ei siis vaikuta 1.9. esimerkiksi työntekijän palkkaan tai lomiin. Ensimmäisen kerran OVTES-sopimuksen sisällöstä varhaiskasvatuksen opettajien osalta päästään neuvottelemaan ensi kevään sopimuskierroksella.

Kelpoisuusehdot täyttävät opettajat OVTES:iin

OVTES:een perustetaan uusi G-osio, jota sovelletaan kelpoisuusehdot täyttäviin päiväkotien ja sairaaloiden sekä varhaiskasvatuslain mukaiseen kerhotoiminnan opettajan, erityisopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävässä toimivaan opetushenkilöstöön.

Kerhotoiminta on terminä uusi ja kompromissiratkaisu. Käytännössä kirjauksella saadaan sisällytettyä muun muassa iso osa avoimen varhaiskasvatuksen kelpoisuusehdot täyttävistä opettajista OVTES-siirron piiriin.

Suunnitteluun ja kehittämiseen tarkoitettu sak-aika ja ves-päivät siirtyvät sellaisenaan osaksi OVTES:sta. Lähtökohtaisesti opettajiin sovelletaan jatkossakin yleistyöaikaa.

Epäpätevät opettajat pysyvät KVTES:ssa

KVTES:een jäävät epäpätevät opettajat. Heidän palkkahinnoittelunsa säilyy muuttumattomana.

Varhaiskasvatuksen sosionomeista ei neuvoteltu sopimusalasiirron yhteydessä, vaan tämä on edessä myöhemmin.

– Niissä neuvotteluissa meille tulee olemaan tärkeää se, että varhaiskasvatuksen sosionomin palkka on tehtävänkuvan vaativuuden mukainen, eli erityistä osaamista vaativa tehtävä, ja palkan on oltava vähintään sama kuin varhaiskasvatuksen opettajilla, Karsio sanoo.

 

Jaa sivu