Tiedote

JUKO: ”Vientimallin vieminen lainsäädäntöön politisoisi palkka- ja työehtoneuvottelut”

JUKO lausui hallituksen suunnitelmista työministeriölle. Lausuntoaika sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämisestä päättyi maanantaina. Työministeri Arto Satonen on kutsunut työmarkkinaosapuolet käymään läpi kertynyttä palautetta.

Palkansaajille ja työmarkkinoille poikkeuksellisen tärkeän lain säätämistä koskeva lausuntokierros päättyi maanantaina, kun työmarkkinajärjestöt jättivät työministeriölle näkemyksensä hallituksen esityksestä sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämisestä.

JUKOn ja sen akavalaisia julkisalojen palkansaajia edustavien liittojen kanta on selkeä: Neuvottelut uudesta työmarkkinamallista kuuluvat ammattiliitoille ja neuvottelujärjestöille. Vientimallin vieminen lainsäädäntöön johtaisi työmarkkinoiden neuvottelutoiminnan politisoitumiseen.

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa niin sanotun vientivetoisen palkkamallin. Siinä keskeisten vientialojen palkankorotukset määrittelisivät myös muiden alojen korotukset.

JUKO painottaa, että valtakunnansovittelijan käsien sitominen tiettyyn palkantarkastustasoon murtaa sovitteluinstituution merkityksen ja tekee valtakunnansovittelijan tehtävästä tarpeettoman. Lisäksi se todennäköisesti lisäisi työpaikoilla työrauhahäiriöitä.

Uuden työmarkkinamallin on huomioitava sekä julkisen että yksityissektorin tarpeet. Mallin on varmistettava oikeudenmukainen julkisen sektorin koulutusta, työn vaativuutta ja osaamista vastaava palkka- ja ansiokehitys. Olennaista on myös työ- ja virkaehtosopimusten laadullinen kehittäminen.

Sovittelijan resursseja on JUKOn mielestä lisättävä ja toimivaltaa tarkisteltava osana kokonaisuutta.

– Yhteisen talouden tilannekuvan muodostamiseksi tulisi sovittelijatoimiston yhteyteen perustaa puolueeton talousyksikkö, jonka tehtävä on tuottaa talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa pohjustamaan yhteistä kuvaa taloudesta sekä kokonaisuutena että eri sektoreilla ja toimialoilla, lausunnossa todetaan.

JUKOlla valmius neuvotella

Palkansaajien ja työnantajien keskustelut uudesta työmarkkinamallista eivät edenneet joulukuussa.

JUKO pitää tilannetta harmillisena, mutta painottaa, että akavalaisilla julkisen sektorin palkansaajilla on edelleen valmius lähteä rakentamaan uutta mallia neuvotteluteitse.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö on toistuvasti muistuttanut julkisuudessa, että lakiin kirjattu vientimalli jäykistäisi palkanmuodostusta ja sopimusten kehittämistä sekä vaikeuttaisi alakohtaisten haasteiden, kuten työvoimapulan, ratkaisemista.

Lausuntoaika sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämisestä päättyi 8. tammikuuta. Työministeri Arto Satonen on kutsunut työmarkkinaosapuolet käymään läpi lausunnoista kertynyttä palautetta.

JUKO julkaisi alkuperäisen tiedotteen 10.1.2024 10:38. Lue tästä.