Uutinen

Neuvottelutulos yksityiselle terveyspalvelualalle

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on saatu neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisällöistä kerrotaan lisää, kun osapuolet ovat käsitelleet sen hallinnoissaan.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa päästiin neuvottelutulokseen eilen 10.6.2024. Sopu uusista työehdoista syntyi Hyvinvointiala HALI ry:n ja Terveyspalvelualan Unionin välillä pitkän neuvottelu- ja sovittelujakson jälkeen.

Talentia neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unionia. Unionissa on mukana yhteensä kahdeksan järjestöä. Unionin solmima työehtosopimus on normaalisitova eli se sitoo tietyin ehdoin työnantajia, jotka kuuluvat työnantajaliittoon. Alalla on myös sisällöltään lähes identtinen, yleissitova työehtosopimus. Sen sopijaosapuolet ovat Hali ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.