Kunta- ja hyvinvointialan sopimuskorotukset

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien vuoden 2023 ja 2024 palkankorotuksista syntyi sopu, kun järjestöt hyväksyivät tiistaina 7.3.2023 neuvottelutuloksen.

Neuvottelutuloksessa on kyse siitä, miten kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien kuluvan vuoden ja ensi vuoden palkankorotuksissa otetaan huomioon niin sanotut verrokkialat.

JUKO, JAU ja KT sopivat kesällä 2022, että teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja AKT:n kuorma-autoalan 1,9 prosenttia ylittävien palkankorotusten keskimääräinen erotus on huomioitava kaikissa kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa. Neuvotteluiden yhteydessä sovittiin, että ylimenevästä osuudesta yleiskorotuksiin lisätään 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

Palkkojen keskimääräinen kehitys 1.6.2022-1.10.2024. Esimerkki, kun lähtöpalkka 2600/3100/3600 eur

Palkankorotukset

2022

 • 1.6. yleiskorotus nosti kaikkien palkkoja 2 prosenttia. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.
 • 1.10. keskitetty 0,53 prosentin järjestelyerä, josta 0,03 prosenttiyksikköä käytetään perhevapaauudistuksen kustannuksiin.

2023

 • 1.6., 2,20 %, yleiskorotus
 • 1.6., 0,70 %, järjestelyerä
 • 1.6., 1,20 % Hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
 • 1.6., 1,5 % palkkaharmonisaatio sekä palkkausjärjestelmä ja palkkauksen kehittäminen
 • 30.6.2023 maksetaan 467 euron kertapalkkio. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työ- ja virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

Yleiskorotukset tulevat kaikille, paikalliset järjestelyerät ja palkkakehitysohjelma kohdennetaan paikallisten neuvotteluiden perusteella.

2024

 • 1.2. 0,4% palkkakehitysohjelma
 • 1.6., 2,27 %, yleiskorotus
 • 1.6., 0,73 %, järjestelyerä
 • 1.6., 0,6 % Hyvinvointialueiden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
 • 1.10., 1,5 % palkkaharmonisaatio sekä palkkausjärjestelmä ja palkkauksen kehittäminen

Lisäksi on sovittu viimeinen palkkaharmonisaatioerä sekä palkkaohjelman korotukset myöhemmille vuosille, joiden osalta sopimuskorotukset neuvotellaan erikseen

Viime vuoden sopimusneuvotteluissa sovittiin 2023-2027 palkkaohjelmasta kaikille kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusten piiriin kuuluville palkansaajille. Palkat nousevat viidessä vuodessa yhteensä viisi prosenttia.

2025

 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.
 • 1.6., 1,5 % palkkaharmonisaatio sekä palkkausjärjestelmä ja palkkauksen kehittäminen

2026

 • Paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

2027

 • Paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.

SOTE-sopimuksen allekirjoituspöytäkirja 2022-2025

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.