Uutinen

Näin KVTES-palkat ovat nousseet 1.8. alkaen

Uuden kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n ensimmäinen palkankorotus on tullut 1.8.2020 alkaen. Kaikkien KVTES:n piirissä olevien palkat nousevat 1,22 %. Korotus tehdään sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin.

Jos tehtäväkohtainen palkka on esimerkiksi 3000 euroa ja henkilökohtainen lisä 200 euroa, on palkka 1.8. lukien 39,04 euroa suurempi kuin aikaisemmin (0,0122 x 3200 euroa).

Seuraava yleiskorotus maksetaan 1.4.2021 alkaen. Tällöin kaikkien KVTES:n piirissä olevien palkat nousevat 1,0 %. Korotus tehdään jälleen sekä tehtäväkohtaiseen palkkaan että henkilökohtaisiin lisiin.

Kiky-tunnit poistuvat 31.8.2020 alkaen ja säännöllinen työaika lyhenee kaikissa työaikamuodoissa 30 minuuttia.

Paikallinen erä 1.4.2021

1.4.2021 alkaen tulee jaettavaksi myös paikallinen erä, jonka suuruus on 0,8 % kunnan palkkasummasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan palkkasummasta 0,8 % suuruinen osuus varataan

palkankorotuksiin, joiden jakamisesta neuvottelevat pääluottamusmiehet työnantajan kanssa.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Jos pääluottamusmiehet ja työnantaja eivät pääse sopimukseen palkankorotuksen kohdentamisesta, päättää työnantaja kenelle korotus maksetaan. Työnantajan tulee huomioida päätöksenteossa, mitä edellä on todettu paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta.

Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Tästä syystä talentialaisten kannattaa olla yhteydessä omaan pääluottamusmieheen ja tehdä esitys palkankorotuksesta paikallista erää koskien. Sama esitys kannattaa tehdä myös omalle esimiehelle ja johdolle.