Tiedote

Kuntasektorin into säästää lasten hyvinvoinnista on lähtenyt lapasesta – Lastensuojeluun saatava henkilöstömitoitus

Samaan aikaan, kun Suomessa juhlitaan lasten oikeuksien viikkoa, on tänään 18.11. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuultu lausuntoja lastensuojelulain muutoksista. Lakiesityksen tavoitteena on vahvistaa lasten etua ja oikeuksia sekä lastensuojelun tavoitteiden toteutumista rajaamalla lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä portaittain enintään 30 lapseen tai nuoreen.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kiittää uudistusta välttämättömän askeleena, mutta toteaa sen olevan yhä liian säästeliäs ja riittämätön. Selvitysten mukaan asiakasturvallisuuden ja riittävän lapsikohtaisen ajankäytön kannalta oikea lapsimäärää on 20–25 lasta vastuusosiaalityöntekijää kohden. Lisäksi on huomioitava sosiaalityöntekijöiden lisääntyneet tehtävät ja vastuu.

Kuntatyönantajat vastustaa henkilöstömitoitusta

Samaan aikaan, kun Talentia vaatii lastensuojeluun tiukempaa henkilöstömitoitusta, Kuntatyönantajat vastustaa sitä sosiaalityöntekijäpulaan vedoten. Talentia näkee tilanteen varsin hämmentävänä, sillä Valviran sosiaalihuollon ammattihenkilörekisterissä sosiaalityöntekijöitä on lähes 8000, siis reilusti yli kuntien tarpeen.

– Ala vuotaa, ja sosiaalialan korkeakoulutettujen työvoimapulassa on edelleen keinot käyttämättä. Olemme tarjonneet jo hyvin pitkään ratkaisuksi palkkaa, riittäviä resursseja ja mitoitusta, työhyvinvointiin satsaamista ja asiantuntevaa johtamista. Miksi näitä ei käytetä? Sen sijaan tehdään ohjeita, joissa kuntia kehotetaan pidättäytymään harkinnanvaraisten palkkojen korottamisesta, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo viitaten Talentian sosiaalialan palkkakartelliepäilyihin, jotka nousivat HBL:n 31.10. uutisesta.

Työntekijöitä ei edes yritetä houkutella

Kevan juuri julkaistun Kuntapäättäjäbarometrin mukaan vain 17 % kunnista on houkutellut palkalla työntekijöitä ja kolmannes kunnista ei ole tehnyt mitään erityistoimia työntekijöiden houkuttelemiseksi tai ainakaan vastaaja ei ollut niistä tietoinen.

– Jos tämä rekrytointi ja työntekijöiden houkutteleminen on tällä tasolla, miten voidaan edes kuvitella, että halutuimmat osaajat, kuten sosiaalialan korkeakoulutetut, kiinnostuisivat hakemaan töihin kuntiin? Minusta on aika paksua, että nyt ollaan valmiita säästämään jopa lasten hyvinvoinnista, jotta työntekijöille ei tarvitsisi tarjota kunnollisia työskentelyolosuhteita ja palkkaa. Ei pidä unohtaa, että kyse myös ihmislasten suojelusta eikä vain kuntataloudesta, Karsio sanoo.

Lisäkoulutus ei ole ratkaisu

Työvoimapulaan on perinteisesti tarjottu ratkaisuksi koulutuspaikkojen lisäämistä, vaikka tiedossa on, että sillä on varsin lyhyet jäljet, ja ongelmat ovat aivan muualla.

– Valitettavasti Talentian uunituore Vastavalmistuneiden urapolut -selvitys osoitti jälleen, että vaikka vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut ovat valtavan motivoituneita, he alkavat usein pohtia jo uransa alussa alan vaihtoa, sillä alan heikko palkkaus ja kuormitus ajavat heidät ahtaalle. Peräti 48 % vastavalmistuneista sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista (AMK) 48 % kokee työtä olevan liikaa ja 41 % pitää työtään henkisesti liian kuormittavana. Hurjalta tämä tuntuu, ja nyt todella tarvitaan asennemuutosta siellä työnantajapuolella, Jenni Karsio sanoo.

Lisätietoja:

Jenni Karsio, puheenjohtaja
Puh: 044 541 5955
jenni.karsio@talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

>> Tutustu Talentian lausuntoon lastensuojelulain 13 §:n muuttamisesta