Uutinen

Allekirjoita vetoomus ministeri Juusolle lastensuojelun puolesta 

Lastensuojelussa tehdään alan vaativinta työtä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä käyttää julkista valtaa ja valmistelee esimerkiksi huostaanottoja. 

Hallitus aikoo heikentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sijaisten kelpoisuusehtoja. Kelpoisuusehtojen muutokselle on laskettu kahden miljoonan euron vuosittainen säästö. Näin ollen lastensuojeluun olisi jatkossa yhä pienemmät resurssit.

Lasten oikeudet ja asiakasturvallisuus vaarantuvat, jos hallituksen suunnitelma lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sijaisten kelpoisuusehtojen heikennyksestä menee läpi. Samalla kasvaa vaara sille, että sosiaalityön professiota aletaan nakertaa pala palalta. Seuraavaksi vaarassa saattaisivat olla sosiaalityöntekijöiden kelpoisuudet, sitten sosionomien.  

– Pidetään ääntä alan puolesta! Allekirjoita Talentian ja Sosiaalityöntekijöiden seuran yhteinen vetoomus, jossa vaaditaan sosiaalityön sijaisten kelpoisuuksien säilyttämistä ja lastensuojeluun lisärahaa leikkausten sijaan, pyytää Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.  

Asialla on kiire, sillä hallitus antaa esityksensä lausunnolle kesäkuussa. Talentia ja Sosiaalityöntekijöiden seura toteuttavat yhdessä nimien keruun vetoomukseen. Järjestöjen tavoitteena on päästä luovuttamaan vetoomus sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle ennen esityksen eduskuntakäsittelyä.   

Tilanteen taustalla lastensuojelun rekrytointiongelmat

Hallitus esitti yllättäen kehysriihessä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sijaisten kelpoisuusvaatimuksia alennetaan. Vähän aiemmin hallitus oli käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistuksen.  

Nyt sosiaalityöntekijän sijaisena voi toimia enintään vuoden ajan henkilö, joka opiskelee yliopistossa sosiaalityötä pääaineena ja joka on suorittanut sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.  

Jos hallituksen suunnitelma menee läpi, sosiaalityöntekijän sijaisina voisivat jatkossa toimia myös sosiaalityötä sivuaineena yliopistossa tai avoimessa yliopistossa opiskelleet. Käytännön harjoittelua tai esimerkiksi sosiaalioikeuden opintoja ei heiltä välttämättä vaadittaisi.  

Hallituksen päätöksen taustalla on lastensuojelun rekrytointiongelmat. Hallitus haluaa kelpoisuusehtojen heikennyksillä parantaa henkilöstön saatavuutta ja säästää vuosittain kaksi miljoonaa euroa hyvinvointialueiden rahoituksessa.   

Talentia ihmettelee hallituksen laskelmia. THL:n tilaston mukaan viime vuonna lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden viroista oli täyttämättä 13 prosenttia, eli virkoja oli auki 175 henkilötyövuoden edestä. Lastensuojelussa 28 prosenttia tekee töitä sosiaalityöntekijän sijaisena.  

Vaikuttava ja kustannustehokas työ edellyttää osaamisen vahvistamista, ei heikentämistä. 

– Säästöjen sijaan vaadimmekin lisäresursseja lastensuojelun tilanteen helpottamiseksi. Hyvinvointialueiden pitäisi saada 10 miljoonan euron lisärahoitus lastensuojelun vahvistamiseen kahden miljoonan euron säästön sijaan, Karsio sanoo. 

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955