Uutinen

Kuinka paljon palkat nousevat hyvinvointialueilla ja kunnissa?

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien vuoden 2023 ja 2024 palkankorotukset ovat selvillä. Alojen työehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 asti, minkä jälkeen sopimusneuvotteluissa neuvotellaan uusista palkankorotuksista.

Lisäksi palkkoja nostaa viisivuotinen palkkaohjelma, joka on voimassa vuoteen 2027. Hyvinvointialueilla työskenteleville on myös tulossa palkkaharmonisaatiorahaa. Jotkut osapuolet ovat laskeneet kokonaiskorotusprosenttiin mukaan myös sen, minkä vuoksi voi näyttää siltä, että SOTE-sopimuksen sisällä joillakin ammattiryhmillä olisi suuremmat korotukset. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan SOTE-sopimuksen korotusprosentit ovat kaikille samat ammattiryhmästä riippumatta.

Näin palkat nousevat 2023 ja 2024 kunnissa ja hyvinvointialueilla

Viime kesänä ja talvella 2023 sovitut korotukset nostavat palkkoja seuraavasti:

2023

 • 1.6. yleiskorotus yhteensä 2,2 prosenttia.
 • 1.6. lisäksi paikallinen järjestelyerä 0,7 prosenttia.
 • 30.6.2023 maksetaan 467 euron kertapalkkio. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työ- ja virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

2024

 • 1.6. yleiskorotus yhteensä 2,27 prosenttia.
 • 1.6. lisäksi paikallinen järjestelyerä 0,73 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle kertapalkkio 2023

Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksetaan kertapalkkio 30.6.2023.

 • KVTES-sopimuksen liitteeseen 5 kuuluva henkilöstö (varhaiskasvatuksen sosionomit) saa 120 euron kertapalkkion.
 • OVTES G-osion piirissä oleville (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö, päiväkotien johtajat) maksetaan 150 euron kertapalkkio.

Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltioille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.

Lisäksi palkkaohjelman korotukset

Viime vuoden sopimusneuvotteluissa sovittiin 2023-2027 palkkaohjelmasta kaikille kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusten piiriin kuuluville palkansaajille. Palkat nousevat viidessä vuodessa yhteensä viisi prosenttia.

2023

 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.

2024

 • 1.2. keskitetty järjestelyerä 0,4 prosenttia.
 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,6 prosenttia.

2025

 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

2026

 • Paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

2027

 • Paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.

Hyvinvointialueiden palkkaharmonisaatiosta tulossa myös rahaa

Hyvinvointialueilla on lisäksi tulossa palkkaharmonisaatiorahaa. Palkat harmonisoidaan aina ylimpään kyseisestä tehtävästä maksettavaan palkkaan. Harmonisointi koskee tehtäväkohtaisen palkan lisäksi myös lisiä.

SOTE-sopimuksessa harmonisoinnille on määrätty aikataulu, jonka mukaan harmonisointi tapahtuu portaittain, kolmessa osassa.

2023

 • 1.6. palkkasummasta 1,5 prosenttia varattu harmonisoinnin kuluihin.

2024

 • 1.10. palkkasummasta 2,5 prosenttia varattu harmonisoinnin kuluihin.

2025

 • 1.6. palkkasummasta 2,0 prosenttia on varattu harmonisoinnin kuluihin.

Lue lisää palkkaharmonisaatiosta >> Palkkaharmonisaatio on mahdollisuus

Edit. Korjattu 9.3.2023 palkkaohjelman tekstiä. Aiemmin luki, että palkkaohjelma koskee SOTE-sopimukseen kuuluvia. Palkkaohjelma koskee kaikkia kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusaloja.