Uutinen

Palkkaharmonisaatio on mahdollisuus – Älä suostu pilkkomaan palkkaasi

Vuodenvaihteessa suurin osa sosiaalialan osaajista siirtyi töihin hyvinvointialueille. Työsopimuslaki edellyttää työnantajalta tasapuolista kohtelua. Palkkojen harmonisointiin, eli yhtenäistämiseen, syntyy tarve, jos vaativuudeltaan samasta tehtävästä maksettavan palkan taso vaihtelee. Käytännössä kuntien palkat ovat voineet erota toisistaan jopa satoja euroja saman hyvinvointialueen sisällä.

Eri suuruisista palkoista on tehtävä alueellinen harmonisointisuunnitelma. Palkat harmonisoidaan aina ylimpään kyseisestä tehtävästä maksettavaan palkkaan. Harmonisointi koskee tehtäväkohtaisen palkan lisäksi myös lisiä.

Palkat harmonisoidaan aina ylimpään tehtävästä maksettavaan palkkaan.

Palkan pilkkominen vähentää harmonisaation hyötyjä

Harmonisoinnin yhteydessä on hyvä muistaa, että sinun ei kannata antaa tehtäväkohtaista palkkaasi pilkottavaksi, jos työnantajasi tätä ehdottaa. Palkastasi saatetaan haluta erottaa esimerkiksi henkilökohtainen lisä tai erillislisä, niin että oma maksupalkkasi pysyisi silti samana.

Palkan pilkkominen heikentää kuitenkin harmonisoinnista saatavaa yhteistä hyötyä. Tämä johtuu siitä, että ylin piikkipalkka, joka määrää alueen harmonisoinnin tason, jää alemmas. Yleensä työnantajan tarjoama erillislisä tai muu siirtymälisä heikentää myös työntekijän omaa oikeutta saada tulevia sopimuskorotuksia täysimääräisesti. Samalla harmonisointiaika voi pidentyä.

Uusi palkkataso määräytyy käyttöönotettavan uuden palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos tehtäväkohtainen palkkasi on alempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, tulee palkkasi nostaa ylimpään tasoon. Palkkasi ei voi laskea.

Harmonisointi vie vuosia

Työnantajan on liikkeenluovutuksen jälkeen yhdenmukaistettava kohtuullisessa ajassa palvelussuhteen ehdot. Tämä harmonisointiaika on lainsäädännön mukaan noin 2-3 vuotta.

Sote-sopimuksessa harmonisoinnille on lisäksi määrätty aikataulu, jonka mukaan harmonisointi tapahtuu portaittain, kolmessa osassa.

1.6.2023 1,5 % palkkasummasta varattu harmonisoinnin kuluihin

1.10.2024 2,5 % palkkasummasta varattu harmonisoinnin kuluihin

1.6.2025 2,0 % palkkasummasta varattu harmonisoinnin kuluihin

Sovitut kolme harmonisointierää eivät kuitenkaan oikeuta työnantajaa rajaamaan harmonisoinnin tasoa ja pitkittämään aikataulua, sillä työsopimuslain tasapuolista kohtelua koskeva säännös on pakottavaa lainsäädäntöä.

Aiemmin kohtuullinen harmonisointiaika on jossain määrin voinut olla kiinni kunnan taloudellisesta tilanteesta. Hyvinvointialueille siirryttäessä tämä peruste ei enää toimi, koska rahoituksesta vastaa valtio.

Talentia kouluttaa paikallisia luottamusmiehiä, jotta he pystyvät pitämään huolen työntekijöiden edusta harmonisoinnista, kun hyvinvointialueille siirtymistä ja palkkausjärjestelmiä valmistellaan.

Lue lisää: Usein kysyttyä hyvinvointialueelle siirtymisestä