Etiikkapalkinto

Etiikkapalkinto

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain 700 euron stipendillä yliopistoon tai ammattikorkeakouluun valmistuneen sosiaalialan lopputyön, jossa on ansiokkaasti esillä ammattieettistä pohdintaa ja kysymyksenasetteluja. Lopputyön ei tarvitse käsitellä suoraan ammattietiikkaa, vaan palkitsemisen kriteerinä on, että tutkielman tekijä on käsitellyt lopputyön aihettaan ammattieettisestä näkökulmasta tai siitä muuten nousee esiin ansiokas ammattieettinen pohdinta.

Oppilaitokset lähettävät keväällä ammattieettiselle lautakunnalle (sihteeri: alpo.heikkinen@talentia.fi) ehdotuksensa stipendin saajaksi. Oppilaitosten stipendiehdokkaan yhteystietojen mukana tulee lähettää opinnäytetyön tiivistelmä, tärkeimmät päätelmät ja perustelut ehdokkuudelle sekä kopio opinnäytetyöstä ja/tai linkki työhön. Lopputyön tulee olla valmistunut edellisen kalenterivuoden aikana.

Stipendin saaja julkistetaan ammattieettisen lautakunnan syksyn kokouksessa. Palkitun opinnäytetyön tekijä saa mahdollisuuden esitellä työtään lautakunnan tilaisuudessa sekä Talentia-lehdessä.

Palkitut lopputyöt

Cukurs, Minna. Lapsi näkyväksi : Lastensuojelun avohuollon asiakaslapsen oikeudet eroriitojen varjossa (2019)

Segerholm, Petri: Jos olisi osaamista ja uskallusta – kohti sateenkaarevaa perhehoitoa (2019)

 

Jaa sivu