Etiikkapalkinto

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain 1000 euron stipendillä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan lopputyön, jossa on ansiokkaasti esillä ammattieettistä pohdintaa ja kysymyksenasetteluja. Opinnäytetyön ei tarvitse käsitellä suoraan ammattietiikkaa, vaan palkitsemisen kriteerinä on, että opinnäytetyön tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisestä näkökulmasta tai että siitä muuten nousee esiin ansiokas ammattieettinen pohdinta.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat lähettää ehdotuksensa stipendin saajaksi keväisin Talentian ammattieettiselle lautakunnalle: alpo.heikkinen@talentia.fi. Oppilaitosten stipendiehdokkaan yhteystietojen mukana tulee lähettää opinnäytetyön tiivistelmä sekä kopio työstä ja/tai linkki, mistä sen voi saada vaivatta tulostettavaksi ja luettavakseen kokonaisuudessaan.  Ammattieettinen lautakunta valitsee palkittavan opinnäytetyön oppilaitosten oman esikarsinnan ja perusteltujen ehdotusten perusteella.

Stipendin saaja julkistetaan ammattieettisen lautakunnan syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Palkitun opinnäytetyön tekijä saa mahdollisuuden esitellä työtään lautakunnan tilaisuudessa sekä Talentia-lehdessä. Palkitsemisella ammattieettinen lautakunta haluaa edistää ammattikunnan vankkaa ammattieettistä ajattelua ja sen vaikuttavuutta sekä näkyvyyttä työelämässä.

Palkitut lopputyöt

Noora Mäkinen: Kuraattorityön dokumentointi Helsingin kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuollossa (2022)

Susanna Rautio: Eettinen asiantuntijuus digitalisoituvassa sosiaalityössä (2021)

Minna Cukurs. Lapsi näkyväksi : Lastensuojelun avohuollon asiakaslapsen oikeudet eroriitojen varjossa (2020)

Anniina Lahtinen:  Hyvinvointiyhteiskunnan häpeä: Kirjallisuuskatsaus ruoka-apuun liittyvästä stigmasta hyvinvointiyhteiskunnissa (2019)