Neuvonta ammattieettisissä kysymyksissä

Talentian jäsenet saavat neuvontaa ammattieettisissä kysymyksissä ammattiasoiden neuvonnasta > Yhteystiedot

Myös ammattieettinen lautakunta opastaa ja tukee jäsentä

Kun pyydät Talentiasta apua tilanteeseesi, voit myös pyytää asiasi käsittelyä Talentian ammattieettisessä lautakunnassa tai sitä voidaan ehdottaa sinulle, jos tilanne arvioidaan laajempaa käsittelyä ja linjaamista vaativaksi. Lautakunta kokoontuu noin 5 kertaa vuodessa käsittelemään sille osoitettuja asioita. Lautakunnalla ei ole juridista valtaa, mutta se voi ottaa kantaa, ohjeistaa ja antaa suosituksia tilanteen korjaamiseksi. Lautakunnan kannaotot ja lausunnot julkaistaan ilman tunnistetietoja Talentia-lehdessä.

Jaa sivu