Kysy neuvoa

Mietityttääkö jokin ammattieettinen kysymys? Talentian jäsenet saavat neuvontaa ammattieettisissä kysymyksissä ammattiasioiden neuvonnasta:

Myös ammattieettinen lautakunta opastaa ja tukee jäsentä

Kun pyydät Talentiasta apua tilanteeseesi, voit myös pyytää asiasi käsittelyä Talentian ammattieettisessä lautakunnassa tai sitä voidaan ehdottaa sinulle, jos tilanne arvioidaan laajempaa käsittelyä ja linjaamista vaativaksi. Lautakunta kokoontuu noin 5 kertaa vuodessa käsittelemään sille osoitettuja asioita. Lautakunnalla ei ole juridista valtaa, mutta se voi ottaa kantaa, ohjeistaa ja antaa suosituksia tilanteen korjaamiseksi. Lautakunnan kannanotot ja lausunnot julkaistaan ilman tunnistetietoja Talentia-lehdessä.

Ammattieettiset ohjeet

Tutustu ammattieettisiin ohjeisiin

Askarruttaako jokin ammattieettinen asia? Kysy neuvoa sähköisesti

Sähköinen yhteydenottolomake