Talentian blogikirjoituksia

Hae

Kirjoittaja

Jaana Manssila

Yhdessä asiakkaan kanssa – kohtaava aikuissosiaalityö turvaverkkona

Aikuissosiaalityön tehtävä on turvata heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asema ja tarpeet. Palveluja kehitettäessä on arvioitava asiakaslähtöisesti, mikä on toimivaa ja mikä ei  – myös muiden palvelualueiden kokemuksia hyödyntäen. Asiakkaat ja vuorovaikutus heidän kanssaan ovat aikuissosiaalityön keskiössä.  Aktiivisesti kuuntelemalla ja osallistamalla löydetään asiakkaita parhaiten tukevat ratkaisut. Asiakkaita ei valikoida Aikuissosiaalityössä on koko sosiaalihuollon kirjo läsnä. Asiakasryhmää …

Lue lisää
Laura Lindeberg

Apua, olenko feministi?

Talentia on liittokokouksessaan 25.11.2018 julistautunut selvin lukemin feministiseksi järjestöksi. Liittokokouksen hyväksymässä aloitteessa todetaan, että ”feminismi on kollektiivinen ja kansainvälinen liike sille, että kaikilla yhteiskunnassa tulee olla samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai uskonnosta.” Miten feminismi liittyy ay-järjestön toimintaan? Poliittisessa, myös ay-poliittisessa toiminnassa on viime kädessä kyse siitä, millaista yhteiskuntaa me …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Talentia on kasvu-uralla ja nuorten osuus ammattiliittojen kärkeä

Talentia otti ykköspaikan Helsingin Sanomien kolmenkymmenen suurimman ammattiliiton vertailussa, kun mittarina oli alle 35-vuotiaiden osuus työssäkäyvistä jäsenistä. Talentiassa tuo luku oli 38 %. Talentian voi siis todeta kohdanneen nuorten työssäkäyvien sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattiliitolle asettamat vaatimukset. Lähimmäksi Talentian lukua Akavassa ylsivät Tradenomiliitto 35 % ja Akavan erityisalat 28 %. JHL:ssä nuorten työssäkäyvien osuus oli selvityksen mukaan …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Jokainen lapsi on laadukkaan varhaiskasvatuksen arvoinen

Ei leikkirahaa -kansanliike järjestää valotapahtuman lasten oikeuksien päivänä 20.11. muistuttaakseen jokaisen lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Talentia on mukana tapahtumassa ja kehottaa kaikkia jäseniään osallistumaan. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee palauttaa kokoaikaiseksi Tuoreen varhaiskasvatuslain mukaan kaikille lapsille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. Kuitenkin samaan aikaan rajoitetaan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen huoltajien työllisyys- tai opiskelutilanteen perusteella. Ei ole lapsen edun …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Kentällä odotetaan sotea

Kahlasin nopeasti läpi yli 650 sivua sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnosta sote-laeista. Muutoksia hallituksen esitykseen on kymmenittäin.  Aikataulut eivät ole pitäneet hallituksen valmistelussa eivätkä eduskuntakäsittelyssä. Onkin epävarmaa, että läpäiseekö luonnos perustuslakivaliokunnan ja saadaanko kaikki lait hyväksyttyä ennen eduskuntavaaleja. Arvioni on, että asia on seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa pöydällä, oli sote-lait hyväksytty tai ei. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksen muutokset …

Lue lisää
Alpo Heikkinen

Millä keinoilla Helsingin kaupunki houkuttelee töihin?

Hesarin kaupunkitoimitus kirjoitti 12.10 Helsingin lastensuojelun tilanteesta otsikolla ”Itä tyhjeni lastensuojelun työntekijöistä”. Kaupungin lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa on krooninen työntekijävaje. Nyt perhe- ja sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöitä haetaan talkoisiin tekemään palvelutarpeen arviointeja lisä- ja ylitöinä, jotta lain edellyttämissä määräajoissa pysytään. Helsingin kaupungilla on ollut mahdollisuus ratkaista lastensuojelun ja muidenkin sosiaalityön sektoreiden henkilöstöpulan ongelmia korjaamalla sosiaalityöntekijöiden sekä sosiaaliohjaajina toimivien …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Kasvatus- ja perheneuvonnan tuki turvataan perhekeskuksissa

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jota toteutetaan monialaisesti. Talentia oli vahvasti mukana sosiaalihuoltolain valmistelussa ja piti huolen siitä, että kasvatus- ja perheneuvonnassa sosiaalityön rooli määriteltiin tasavertaiseksi psykologian ja lääketieteen kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisen ydintiimin muodostavat laillistetut sosiaalityöntekijät ja psykologit sekä lasten- ja nuorisopsykiatrit. Ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan syventävää koulutusta arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan, …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Koulukuraattori on sosiaalialan ammattilainen

Paljon onnea Koulukuraattorit ry:lle sen täyttäessä 45 vuotta!   Talentian toiminnan perusta ovat meidän yhteiset arvomme. Arvoista ensimmäinen on jäsenen etu. Talentian tehtävänä on edistää sosiaalialan korkeakoulutettujen asemaa yhteiskunnassa, työelämässä ja koulutuksessa. Meidän on tunnettava jäsentemme tarpeet, ennakoitava niiden kehittymistä ja toimittava yhteistyössä jäsenten sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.  Koulukuraattorit-yhdistys on toteuttanut tätä tehtävää esimerkillisesti olemalla aktiivisia vaikuttajia, kuuntelemalla jäseniään ja toimimalla menestyksellisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa.  Toinen Talentian toiminnan peruskivi on sosiaalialan osaaminen. Talentia ajaa jäsentensä osaamisen …

Lue lisää
Tuomas Hyytinen

Epäpätevyysalennukset paljastuivat jäsenten aktiivisuuden vuoksi

Kunnissa ja kuntayhtymissä on maksettu virheellisesti liian matalaa tehtäväkohtaista palkkaa useiden vuosien ajan. Tämä on ollut iso uutinen ja se on koskettanut laajasti Talentian jäseniä. Kyseessä on ollut ns. epäpätevyysalennuksen virheellinen soveltaminen. Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi totesi Ylen haastattelussa 20.8.2018 olevansa hämmästynyt kuullessaan asiasta eikä heillä paljon tällaisia virheitä tapahdu.  Vuoden 2012 KVTES-sopimusmuutoksen myötä …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Tasa-arvoa budjettiriiheen

Sote-uudistuksen odottaminen ja viivästyminen on lykännyt kuntien sosiaalipalveluiden uudistamista. Budjetin valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus alentaa peruspalvelujen valtionosuutta 216 118 000 euroa.  Tämä johtaa siihen, että kunnilla ei edelleenkään ole halua panostaa sosiaalipalveluihinsa tai kehittää toimintaa. Kuntien valtionosuuden leikkaus näkyy myös sote-uudistuksen valmistelun aikana perustettujen maakunnan kokoisten sote-kuntayhtymien talouden kiristymisenä. Kuitenkin hallitusohjelma lupaa lastensuojeluun …

Lue lisää