Talentian blogikirjoituksia

Hae

Kirjoittaja

Heidi Pekkarinen

Etätyöstä on nyt keskusteltava sosiaalialalla

Poikkeustila, jossa elämme koronaviruksen takia, on saanut ihmiset miettimään työn tekemisen tapoja uudesta näkökulmasta. Etätyön tekeminen on jo rutiinia monilla aloilla ja osin myös sosiaalihuollon työpaikoilla. Elämme yhteiskunnassa, jossa myös sosiaalipalveluiden osalta on meneillään työn murros. Esimerkiksi digitaaliset palvelut ja sähköiset prosessit ovat viime vuosina yleistyneet ja monet asiakkaatkin haluaisivat lisätä asiointiaan verkossa. Joillakin työpaikoilla …

Lue lisää
Kari Matela

Armollinen matka-aikakorvaus

Toisin kuin ylityöt, jotka on lain mukaan korvattava, matka-aika on ”lainsuojatonta”. Työaikalaissa ei ole määräystä työmatkaan käytetyn ajan korvaamisesta. Taustalla on ajatus, jonka mukaan matka-aika on työtä vain silloin, kun henkilö ohjaa joukkoliikennevälinettä tai kuljettaa rahtia. Jollei työehto- tai työsopimuksessa muuta lue, kulkuvälineessä matkustaminen on vapaa-aikaa, vaikka lennettäisiin työmatkalle Singaporeen. Tällainen ydinajatus on esimerkiksi valtion …

Lue lisää
Marjo Katajisto

Omavalvonta kehittämisen välineenä

Onko työpaikassasi omavalvontasuunnitelma kaappiin unohdettu paperinippu vai työkalu laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen? Kun Talentia-lehti selvitti omavalvonnan tilaa verkkokyselyllään kesällä 2017, kysely kertoi, ettei omavalvonta ollut vielä jalkautunut sosiaalialan työpaikoille. Mahtaakohan tilanne olla nyt parempi? Omavalvonta, henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus ja mahdolliset vastatoimet ilmoituksen tehnyttä henkilöä kohtaan ovat Talentian jäsenneuvonnassa edelleen yleisiä aiheita. Kuntien yhteistoimintaneuvottelujen tai mahdollisten rekrytointikieltojen …

Lue lisää
Tiina Kinnunen

KVTES-sopimustavoite: Työntekijöiden saatava valita, syövätkö he joutuisasti työntekemisen lomassa vai omalla ajallaan

Kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) on soveltamisalaltaan ja sisällöltään laaja sopimus. Sitä sovelletaan kuraattorista konservaattoriin ja sairaalakemististä talonmieheen. KVTES:n soveltamisalalla työskentelee yli 311 000 palkansaajaan. Sopimus on myös iältään varsin kunnioitettava, ja nykymuotoinen KVTES sisältää sopimusmääräyksiä vuosikymmenien takaa.   KVTES:ssa onkin työ- ja virkaehtosopimuksena nähtävissä lukuisien eri neuvottelujen ja neuvottelukierroksien kerrostuma. KVTES ei ole yksi sopimus sanan varsinaisessa merkityksessä. …

Lue lisää
Kari Matela

Paikallinen periaatekysymys

Muuan pohjoisessa Suomessa toiminut yritys saavutti aikanaan kuuluisuutta kahdesta syystä: a) yritys oli varsin menestyvä ja b) sen omistaja-johtaja halusi periaatesyistä pitää toimintansa järjestäytyneen työmarkkinaelämän ulkopuolella. Ymmärrettävistä syistä tuo jälkimmäinen seikka näkyi julkisuudessa enemmän kuin yrityksen menestys. Firman johto oli sitä mieltä, että kun yritys ei nähnyt työnantajaliittoon järjestäytymisessä mitään järkeä, saman täytyi soveltua työntekijöihin. …

Lue lisää
Alpo Heikkinen

Ulosrajatut osaajat

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto rajasi terveys- ja päihdepalvelujen psykoterapeuttien kilpailutuksessa sosionomi- ja sosiaalityöntekijätaustaiset psykoterapeutit ammatinharjoittajina ja yrittäjinä kilpailutuksen ulkopuolelle vuonna 2017. Oikeus osallistua kilpailuun ja psykoterapian tuottamiseen annettiin vain sairaanhoitajalle, psykologille ja lääkärille. Samat kysymykset ovat ajankohtaisia myös tänään, sillä meillä Suomessa yritetään yhä laajemmin antaa sosiaalihuollon toteuttamista ja päätöksentekoa terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kyseessä on …

Lue lisää
Susanna Pelander

Tee ylityölupaus

Uusi vuosi tuli ja meni. Uusi vuosikymmen alkoi. Monet tekivät taas uutena vuotena lupauksia, joita osa on tullut pidettyä ja osa ehkä jo unohtunut. Töissä on palattu arkeen ja suunnattu katseet kohti kevättä. Mietiskelin tässä, onko myöhäistä tehdä uuden vuoden lupausta vasta nyt? Tai mitäpä jos tekisikin lupauksen kokonaiselle vuosikymmenelle? Silloin tuskin haittaisi, vaikka sen …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Liittokierros ja miten se neuvotellaan

Talentian jäseniä koskevat työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut alkavat vuoden alussa. Sopimusjärjestelmä ja siihen liittyvät termit tuntuvat monesta ehkä sekavalta vyyhdiltä. Mikä on esimerkiksi Talentiankin teksteissä vilahtava JUKO, tai mitä tarkoittaa liittokierros? Työmarkkinakierros eli työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käydään nyt ns. liittokierroksena. Kyse on siitä, että palkoista ja muista työehdoista neuvotellaan suoraan työnantaja- ja ammattiliittojen välillä. Aiemmin sopimuksista …

Lue lisää
Susanna Pelander

Tekemälläsi työllä on merkitystä, mutta niin on myös sillä, miten se kuvataan 

Sopimusasiantuntijana kommentoin usein kunnissa työskentelevien jäsentemme tehtäväkuvauksia,  ja tässä yhteydessä törmään valitettavan usein huonosti laadittuihin kuvauksiin. Tilanne on ongelmallinen,  koska palkka johdetaan suoraan tehtäväkuvauksesta. Se, mitä tehtäväkuvaasi on kirjoitettu, määrittää siis työsi vaativuutta ja sitä kautta sinulle maksettavan palkan määrää.    Tehtäväkuvaus on kunta-alalla sovittu tapa kirjata ylös henkilön työssään tekemät tehtävät. Kuvauksen laatimisesta ja päivittämisestä on …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Lastensuojelukriisi tarvitsee tekoja

Lastensuojelu on ollut kriisissä jo vuosikymmeniä ja tilanne on varsin hyvin poliittisten päättäjien tiedossa. Ongelmia on yritetty ratkaista erilaisin työryhmin, ohjelmin ja selvityksin, mutta teot ovat jääneet puuttumaan. Viimeksi tänä vuonna Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, THL, Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalityöntekijöiden seura allekirjoittivat lastensuojelun selvityshenkilön raporttiin (STM, 4/2019) yhteisen esityksen lastensuojelun asiakasmitoituksesta. Mitoitukseksi esitettiin enintään …

Lue lisää