Talentian blogikirjoituksia

Hae

Kirjoittaja

Alpo Heikkinen

Ammattihenkilön riittämätön osaaminen

Käsittelimme Talentian ammattieettisessä lautakunnassa jäsenen tilannetta, jossa hän tiesi osaamisensa puutteelliseksi, mutta työnantajalla oli asiasta toinen näkemys. Jäsen pohti tilannettaan ammattihenkilölain velvoittavuuden näkökulmasta. Jäsen työskenteli uudessa työpaikassaan kuntoutuskeskuksessa. Työnantaja oli juuri voittanut Kelan kilpailutuksessa mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun kurssin. Kela edellyttää henkilöstöltä noin 10 kuukautta tai 1 500 tuntia työkokemusta mielenterveysalalta. Jäsenen näkemyksen mukaan hänellä ei ollut vaadittua …

Lue lisää
Heidi Pekkarinen

Feministinen järjestö – uhka vai mahdollisuus?

Tasa-arvon uranuurtaja Minna Canthin päivää vietetään 19.3. Vaikka moni asia on muuttunut hänen ajastaan 1800-luvulla, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhä ajankohtaisia aiheita. Talentian julistautuminen feministiseksi järjestöksi liittovaltuuston päätöksellä syksyllä 2018 on herättänyt jäsenistössä kysymyksiä. Moni on miettinyt, että olenko naisasialiikkeen kannattaja nyt, kun kuulun Talentiaan, ja onko miehet unohdettu kokonaan alamme ammattiliitosta. Moni on myös …

Lue lisää
Susanna ja Heidi

Ei väkivallalle! – Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta

On valitettavan yleistä, että sosiaalialan ammattilaista uhkaillaan tai häneen kohdistetaan psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa. Väkivalta sosiaalialalla voi olla hyvin vakavaa ja jopa henkeä uhkaavaa. Työturvallisuus ei ole mielipidekysymys. Työturvallisuus ei ole valintakysymys, eikä se ole myöskään tahdon asia. Työturvallisuus on yksiselitteisesti sosiaalialan ammattilaisen oikeus, ja aivan yhtä yksiselitteisesti sen varmistaminen on työnantajan velvollisuus. Kun faktat …

Lue lisää
Jenni Karsio

Miksi sosionomitaustaisen varhaiskasvatuksen opettajan kannattaa kuulua Talentiaan?

Talentia puolustaa ja tukee sosionomitaustaisia varhaiskasvatuksen opettajia työelämässä. On tärkeää, että sosiaalipedagogiikan asiantuntijoita työskentelee varhaiskasvatuksen opettajina. He ovat olleet jo liki puolen vuosisadan ajan oleellinen osa suomalaisen varhaiskasvatuksen menestystarinaa. Teemme hartiavoimin työtä sosionomitaustaisten varhaiskasvatusammattilaisten eteen. Kaikki haluavat parasta lapsille, mutta Talentia on ainoa, joka on ollut ja on sosionomitaustaisten varhaiskasvatusalan ammattilaisten puolella. Mitä asioita ajamme …

Lue lisää
Jenni Karsio

Miksi Talentia on oikea liitto sosiaalialan korkeakoulutetulle?

Talentia on Suomen ainoa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö. Keskitämme voimavaramme 100-prosenttisesti alan työntekijöiden etujen ajamiseen työelämässä, joten voit luottaa siihen, että pidämme aina puoliasi. Mitä asioita ajamme juuri nyt? Työmme sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden palkkauksen parantamiseksi jatkuu. Palkan on vastattava työn vaativuutta ja koulutusta. Kunta-alalla neuvotellaan parhaillaan työryhmissä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön omaa sote-sopimusta eli uutta virka- …

Lue lisää
Marjo Katajisto

Varhaiskasvatusalan vetovoima edellyttää mahdollisuuksia urakehitykseen

Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumin loppuraportti on julkaistu. Koulutus- ja urapolkujen kehittämisessä jatkotoimet ovat tarpeen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Varhaiskasvatuslain hyväksymisen yhteydessä vuonna 2018 eduskunta edellytti, että varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisfoorumi kehittää edelleen varhaiskasvatuksen koulutus- ja urapolkuja. Uusien koulutus- ja urapolkujen tuli heidän mukaansa tunnistaa ja tunnustaa kunkin koulutuksen osaamisalueet ja vahvuudet sekä perustua varhaiskasvatuslain tavoitteisiin ja lapsen edun …

Lue lisää
Jaana Manssila

Investoinnit henkilöstön jatkuvaan oppimiseen kannattavat

Uusien toimintamallien ja ratkaisujen luominen on olennainen osa sosiaalialan korkeakoulutettujen työtä. Niiden synnyttämiseksi tarvitaan oman osaamisen ja myös sen rajojen tunnistamista. Osaamisen kehittämisen tueksi tarvitaan puolestaan osaamista arvostavaa työkulttuuria. Lainsäädäntö velvoittaa osaamisen kehittämiseen Lakisääteiset velvollisuudet osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen ovat sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa ja sosiaalihuoltolaissa. Ammattihenkilölaissa osaamisen ylläpitäminen on asetettu sekä työnantajien että työntekijöiden tehtäväksi. Sosiaalihuoltolaissa …

Lue lisää
Tuomas Hyytinen

Koronalisä on tahdosta kiinni

HS toi esiin 17.12. jutussaan syyt hoitajien koronabonusten puuttumiselle: Pääministeri hallituksineen sanoutuu irti työmarkkina-asioista, ja kunnat eivät suostu sopimaan paikallisesti, sillä he odottavat valtiota maksumiehiksi tai toivovat, että homma järjestyy itsestään valmiuslain muodossa. Nyt on aika katsoa boksin ulkopuolelle ja otettava vastuu. Julkisen sektorin naiset sosiaali- ja terveysalalla ovat jo omat kortensa kekoon kantaneet. Tätä …

Lue lisää
Jenni Karsio

Juhlapuheet saavat riittää – lasten ja nuorten hyvinvointi vaatii tekoja NYT

Koskelan tragedia on järkyttänyt meitä kaikkia suuresti. Poliisin rikosylitarkastaja Jonna Turunen toivoi, että Koskelan tapahtumat saavat yhteiskuntamme pohtimaan, miten lapsia ja nuoria voitaisiin suojella paremmin, ja varmistetaan, että muun muassa kouluilla ja lastensuojelulla on riittävät voimavarat ja keinot tärkeän tehtävänsä toteuttamiseen. Nyt on juhlapuheiden sijaan aika toimia. Talentia on vuosikausia painottanut sosiaalisten investointien merkitystä. Lapsiperheille …

Lue lisää
Jaana Manssila

Mitä on sosiaalialan kansainvälinen yhteistyö?

Sosiaalityön luonne ihmisoikeusammattina korostuu alan kansainvälisessä toiminnassa. International Federation of Social Workers yhdistää ammattilaiset maailmanlaajuisesti samaan liittoon kehittämään ja lujittamaan monimuotoista sosiaalityötä. Eri maanosien yhdistyksistä koostuva IFSW toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin ja edustaa yli kolmea miljoonaa jäsentä. IFSW hyväksyy jäsenikseen vain yhden järjestön kustakin maasta. IFSW:n jäsen Suomessa on Talentia. IFSW Eurooppa on Talentialle läheisin maailmanjärjestön …

Lue lisää