Talentian blogikirjoituksia

Hae

Kirjoittaja

Marjo Katajisto

Sosiaalityön ulottuvuus jäi perustulokokeilussa vähälle

Viime vuoden lopussa päättyneen perustulokokeilun alustavat tulokset julkaistiin tänään. Kokeiluun osallistui 2 000 suomalaista. Perustulokokeilun tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi sekä vastaamaan paremmin työelämän muutoksia. Sosiaalityön ulottuvuus on jäänyt perustulokokeilussa mitättömäksi. Olipa sosiaaliturvamalli tulevaisuudessa millainen tahansa, uudistuksessa on vahvistettava ihmisten oikeutta riittävään toimeentuloon ja huolenpitoon kaikissa elämäntilanteissa, …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Varhaiskasvatuksen laatuongelmista on aihetta keskustella

Taloussanomien jutun otsikon ”Lakia tulee kato lukea vähän sormien läpi” mukainen asenne yksityisessä varhaiskasvatuksessa on aivan yhtä pöyristyttävä kuin ikäihmisten palveluissa. Uskon, että Touhulan ja Ankkalinnan lisäksi tulemme näkemään myös muita esimerkkejä. Ongelman ydin on samankaltainen kuin vanhustenhuollosta. Ongelmayrityksen arvoissa kustannusten karsiminen ja voiton tavoittelu ajaa ohi lain noudattamisen, palvelun laadun ja lasten turvallisuuden. Varhaiskasvatuslaissa on …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Sosiaalihuollon asiakasturvallisuus vaarassa

Vanhusten hoivan ongelmat ovat tulleet päivänvaloon. Löysät mitoitussuositukset, niukat valvontaresurssit ja häikäilemätön voitontavoittelu ovat yhdistelmä, jossa heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevat kärsivät. Ongelmat eivät rajoitu vain vanhustenhuoltoon, vaan niitä on myös muissa sosiaalihuollon palveluissa, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Esimerkiksi kuntien lastensuojelussa on voitu vuosikymmeniä jatkaa tilannetta, jossa vastuusosiaalityöntekijällä on suosituksiin nähden moninkertainen määrä asiakkaita. …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Talentian tavoitteet eduskuntavaaleissa

Talentia on julkistanut eduskuntavaalitavoitteensa. Ne on jaettu neljään keskeiseen teemaan. Tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin Talentian eduskuntavaalisivuilla osoitteessa www.talentia.fi/eduskuntavaalit. Miksi Talentian hallitus on päättänyt edistää juuri näitä tavoitteita? Sosiaalipalveluiden asemaa on vahvistettava Sote on vahvasti esillä tulevissa vaaleissa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa – hyväksyttiinpä se ennen vaaleja tai ei. Uskon, että tuleva hallitus tekee joka tapauksessa muutoksia nyt …

Lue lisää
Jaana Manssila

Yhdessä asiakkaan kanssa – kohtaava aikuissosiaalityö turvaverkkona

Aikuissosiaalityön tehtävä on turvata heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asema ja tarpeet. Palveluja kehitettäessä on arvioitava asiakaslähtöisesti, mikä on toimivaa ja mikä ei  – myös muiden palvelualueiden kokemuksia hyödyntäen. Asiakkaat ja vuorovaikutus heidän kanssaan ovat aikuissosiaalityön keskiössä.  Aktiivisesti kuuntelemalla ja osallistamalla löydetään asiakkaita parhaiten tukevat ratkaisut. Asiakkaita ei valikoida Aikuissosiaalityössä on koko sosiaalihuollon kirjo läsnä. Asiakasryhmää …

Lue lisää
Laura Lindeberg

Apua, olenko feministi?

Talentia on liittokokouksessaan 25.11.2018 julistautunut selvin lukemin feministiseksi järjestöksi. Liittokokouksen hyväksymässä aloitteessa todetaan, että ”feminismi on kollektiivinen ja kansainvälinen liike sille, että kaikilla yhteiskunnassa tulee olla samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta tai uskonnosta.” Miten feminismi liittyy ay-järjestön toimintaan? Poliittisessa, myös ay-poliittisessa toiminnassa on viime kädessä kyse siitä, millaista yhteiskuntaa me …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Talentia on kasvu-uralla ja nuorten osuus ammattiliittojen kärkeä

Talentia otti ykköspaikan Helsingin Sanomien kolmenkymmenen suurimman ammattiliiton vertailussa, kun mittarina oli alle 35-vuotiaiden osuus työssäkäyvistä jäsenistä. Talentiassa tuo luku oli 38 %. Talentian voi siis todeta kohdanneen nuorten työssäkäyvien sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattiliitolle asettamat vaatimukset. Lähimmäksi Talentian lukua Akavassa ylsivät Tradenomiliitto 35 % ja Akavan erityisalat 28 %. JHL:ssä nuorten työssäkäyvien osuus oli selvityksen mukaan …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Jokainen lapsi on laadukkaan varhaiskasvatuksen arvoinen

Ei leikkirahaa -kansanliike järjestää valotapahtuman lasten oikeuksien päivänä 20.11. muistuttaakseen jokaisen lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Talentia on mukana tapahtumassa ja kehottaa kaikkia jäseniään osallistumaan. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee palauttaa kokoaikaiseksi Tuoreen varhaiskasvatuslain mukaan kaikille lapsille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. Kuitenkin samaan aikaan rajoitetaan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen huoltajien työllisyys- tai opiskelutilanteen perusteella. Ei ole lapsen edun …

Lue lisää
Tero Ristimäki

Kentällä odotetaan sotea

Kahlasin nopeasti läpi yli 650 sivua sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnosta sote-laeista. Muutoksia hallituksen esitykseen on kymmenittäin.  Aikataulut eivät ole pitäneet hallituksen valmistelussa eivätkä eduskuntakäsittelyssä. Onkin epävarmaa, että läpäiseekö luonnos perustuslakivaliokunnan ja saadaanko kaikki lait hyväksyttyä ennen eduskuntavaaleja. Arvioni on, että asia on seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa pöydällä, oli sote-lait hyväksytty tai ei. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksen muutokset …

Lue lisää
Alpo Heikkinen

Millä keinoilla Helsingin kaupunki houkuttelee töihin?

Hesarin kaupunkitoimitus kirjoitti 12.10 Helsingin lastensuojelun tilanteesta otsikolla ”Itä tyhjeni lastensuojelun työntekijöistä”. Kaupungin lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa on krooninen työntekijävaje. Nyt perhe- ja sosiaalipalvelujen sosiaalityöntekijöitä haetaan talkoisiin tekemään palvelutarpeen arviointeja lisä- ja ylitöinä, jotta lain edellyttämissä määräajoissa pysytään. Helsingin kaupungilla on ollut mahdollisuus ratkaista lastensuojelun ja muidenkin sosiaalityön sektoreiden henkilöstöpulan ongelmia korjaamalla sosiaalityöntekijöiden sekä sosiaaliohjaajina toimivien …

Lue lisää