Ammattieettinen vala

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n ammattieettinen lautakunta on laatinut valtakunnalliseen käyttöön sosiaalialan ammattilaisen eettisen valan. Valaan sitoutuvan ei tarvitse olla ammattijärjestön jäsen. Vala perustuu kansainvälisiin sosiaalialan ammattilaisten eettisiin periaatteisiin, jotka kansainvälinen sosiaalialan ammattilaisia edustava järjestö IFSW on laatinut.

Valan antaneet saavat Talentian ammattieettisen lautakunnan valatodistuksen.

Valatodistus on saatavissa painettuna suomeksi ja ruotsiksi.

Valananto on tarkoitettu osaksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sosiaalialan opiskelijoiden valmistujaisjuhlallisuuksia. Sillä halutaan nostaa esiin sosiaalialan ammatteihin liittyvää arvopohjaa ja niihin sitoutumista. Valan voivat vannoa myös jo ammattiaan harjoittavat, esimerkiksi omalla työpaikallaan.

Talentia sponsoroi valatilaisuuksia oppilaitoksissa

Talentia haluaa toivottaa uudet, vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut ammattilaiset tervetulleeksi ammattikuntaan osallistumalla juhlatilaisuuden kustannuksiin yleisen kahvituksen, kukituksen tai muun vastaavan huomionosoituksen osalta. Tästä tulee sopia valatodistusten tilaamisen yhteydessä etukäteen.

Järjestä valatilaisuus

Jos haluat järjestää oppilaitokseesi tai työyhteisöösi sosiaalialan ammattieettisen valanantotilaisuuden, voit ottaa yhteyttä Talentiaan:

  • valatodistusten tilaaminen ja valatilaisuuden kustannuksiin osallistuminen: järjestöassistentti Mia Penttinen mia.penttinen@talentia.fi, puh. 09 3158 6005.
  • lisätiedot yms. valaan ja valatilaisuuteen liittyvät kysymykset: erityisasiantuntija Alpo Heikkinen alpo.heikkinen@talentia.fi, puh. 09 3158 6023

Sosiaalialan ammattihenkilön vala

Vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että ammatissani sitoudun ihmisyyden kunnioittamiseen.
Puolustan asiakkaani ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Ammattitoimintani päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Velvollisuutenani on noudattaa ammattitoiminnassani, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä asiakastietojen käsittelystä on säädetty.

Ylläpidän ja kehitän omaa ammattitaitoani. Ilmoitan ammattitoiminnassani havaitsemistani epäkohdista. Vaikutan rohkeasti sosiaalialan ammatilliseen toimintaan työyhteisössäni ja yhteiskunnassa. Sitoudun ammattikuntani eettisiin periaatteisiin ja ammattitoimintaa koskeviin säännöksiin.

Tukea ammattieettisesti kestävään työhön

Sosiaalialan työtä säätelee lainsäädäntö, mutta lainmukaisuus ei aina takaa oikeudenmukaisuutta. Siksi arjen valintoja ohjaamaan tarvitaan vahvaa ammattietiikkaa