Ammattieettinen lautakunta

Ammattieettinen lautakunta

Talentialla on liittovaltuuston valitsema ammattieettinen lautakunta, joka

  • ottaa kantaa sosiaalialan ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin ja tiedottaa kannanotoistaan.
  • huolehtii, että järjestöllä on ajantasainen eettinen ohjeisto.
  • tekee toimenpide-ehdotuksia järjestön hallitukselle, liittovaltuustolle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle ETENE:lle.
  • tukee yksittäistä jäsentä ammattieettisissä kysymyksissä.
  • pitää yllä ja edistää eettistä keskustelua, sekä tukee järjestön jäsenten ammattieettistä tietoutta.

Lautakunnan toiminnan tavoitteena on tukea jäsenistön ammattieettistä tietoutta. Sitä ylläpidetään järjestämällä aiheesta seminaareja ja luomalla uusia keskustelufoorumeita. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Liittovaltuusto voi tarvittaessa täydentää ammattieettistä lautakuntaa.

Ammattieettinen lautakunta 2016-2020

Elina Ikonen
Talentia, Helsinki
Koulutus ja tehtävä: YTL, Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

Merja Järveläinen
Talentia, Oulu
Koulutus ja tehtävä: Sosiaalityön pätevöitymiskoulutus, sosiaalityöntekijä

Maija Uramo
Talentia Uusimaa ry,
Koulutus ja tehtävä: VTL, erityisasiantuntija, Talentian edustaja sosiaali- ja terveydenhuollon eettisessä neuvottelukunnassa ETENE:ssä

Ulla Lehtinen
Talentia Kanta-Häme
Koulutus ja tehtävä: YTL, YTM, opettajakoulutus AMK, yhdyskuntaseuraamustoimiston ja Vanajan vankilan apulaisjohtaja

Elina Ranta
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry, SOLA, Pirkanmaa
Koulutus ja tehtävä: Vastaava ohjaaja, kehitysvammaistenpalvelut järjestössä

Sonja Sulkakoski
Talentia Pohjanmaa
Koulutus ja tehtävä: YTM, sosionomi AMK, johtava sosiaalityöntekijä toimeentulotuki, Vaasan kaupunki

Henna Turunen
Talentia Pohjois-Savo
Koulutus ja tehtävä: Sosionomi AMK, turvakodin ohjaaja, Kuopio, liittovaltuuston jäsen

Asiantuntijajäsen
Petteri Niemi
Jyväskylän yliopisto
Koulutus ja tehtävä: YTT, tutkijatohtori, yliopistolehtori 1.1.2017. Petteri Niemi on perehtynyt sosiaalialan ja sosiaalityön eettisiin kysymyksiin ja auttamistyön eettisiin esteisiin ja eettisiin haasteisiin erityisesti filosofisen kysymyksen asettelun näkökulmasta.

Opiskelijajäsen
Heli Jämsen
Taso ry
Koulutus ja tehtävä: Sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto, liittovaltuuston varajäsen

Yhteyshenkilö

Ammattieettisen lautakunnan sihteeri
Alpo Heikkinen
alpo.heikkinen@talentia.fi
puh. 09 3158 6023

Jaa sivu