Ammattieettinen lautakunta

Talentialla on liittovaltuuston valitsema ammattieettinen lautakunta, joka

  • ottaa kantaa sosiaalialan ammattien harjoittamiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin ja tiedottaa kannanotoistaan,
  • huolehtii, että järjestöllä on ajantasainen eettinen ohjeisto,
  • tekee toimenpide-ehdotuksia järjestön hallitukselle, liittovaltuustolle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettiselle neuvottelukunnalle ETENE:lle,
  • tukee yksittäistä jäsentä ammattieettisissä kysymyksissä, sekä
  • pitää yllä ja edistää eettistä keskustelua.

Lautakunnan toiminnan tavoitteena on tukea jäsenistön ammattieettistä tietoutta. Sitä ylläpidetään järjestämällä aiheesta seminaareja ja luomalla uusia keskustelufoorumeita. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Liittovaltuusto voi tarvittaessa täydentää ammattieettistä lautakuntaa.

Ammattieettinen lautakunta 2021-2024

Puheenjohtaja

Merja Järveläinen
Talentia Oulun seutu
Koulutus ja tehtävä: sosiaalityön pätevöitymiskoulutus, sosiaalityöntekijä, asiantuntija/TE-palvelut

Ulla Lehtinen
Talentia Kanta-Häme
Koulutus ja tehtävä: YTL, YTM, opettajakoulutus (AMK), yhdyskuntaseuraamustoimiston ja Vanajan vankilan apulaisjohtaja

Maria Martti
Talentia Helsinki
Koulutus ja tehtävä: YTM, sosiaalityöntekijä, avohuollon sosiaalityöntekijä, liittovaltuuston jäsen

Sanna Marttinen

Päivi Rantanen
Terveyssosiaalityöntekijät ry, Pirkanmaan Talentia
Koulutus ja tehtävä: YTM, sosiaalityöntekijä

Sonja Alakoski
Talentia Pohjanmaa
Koulutus ja tehtävä: YTM, sosionomi (AMK), johtava sosiaalityöntekijä, Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n varajäsen

Henna Ulvi
Talentia Pohjois-Savo
Koulutus ja tehtävä: sosionomi (AMK), seksuaalineuvoja (AMK), turvakodin ohjaaja, liittovaltuuston varajäsen

Asiantuntijajäsen
Petteri Niemi
Jyväskylän yliopisto
Koulutus ja tehtävä: YTT, tutkijatohtori, yliopistonlehtori
Petteri Niemi on perehtynyt sosiaalialan ja sosiaalityön eettisiin kysymyksiin ja auttamistyön eettisiin esteisiin ja eettisiin haasteisiin erityisesti filosofisen kysymyksen asettelun näkökulmasta.

Linjaukset ja kannanotot

Tutustu ammattieettisen lautakunnan linjauksiin ja kannanottoihin.

Tukea ammattieettisesti kestävään työhön

Sosiaalialan työtä säätelee lainsäädäntö, mutta lainmukaisuus ei aina takaa oikeudenmukaisuutta. Siksi arjen valintoja ohjaamaan tarvitaan vahvaa ammattietiikkaa.

Liity Talentiaan

Talentia on ammattijärjestöistä ainoa, joka tuntee sosiaalialan läpikotaisin. Liity nyt, yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua on jo valinnut turvakseen Talentian.