Tältä sivulta löydät tietoa:

  1. laillistettuna sosiaalityöntekijänä toimimisesta >>
  2. tilapäisestä työskentelystä sosiaalityöntekijän ammatissa >>
  3. tilapäisestä työskentelystä AMK-tutkintoa vaativassa tehtävässä >>

Tutustu myös:

Laillistettu sosiaalityöntekijä

  • Sosiaalityöntekijä on laillistettu ammattihenkilö.
  • Ammatinharjoittamisoikeutta haetaan Valviralta.

Tilapäinen työskentely sosiaalityöntekijänä

  • Tilapäinen työskentely sosiaalityön ammatissa ei-laillistettuna sosiaalityöntekijänä edellyttää tiettyjen koulutusvaatimusten täyttämistä.

Tilapäinen työskentely AMK-tutkintoa vaativassa tehtävässä

  • Tilapäisesti ammatissa toimivat henkilöt ovat valvonnan piirissä samoin kuin laillistuksen saaneet sosiaalihuollon ammattihenkilöt.

Ammatit ja pätevyydet

Ammattihenkilölaki
Talentialaisten ammatit ja tutkinnot
Sosiaalihuollon johtaminen
Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden nimikkeet