Tilapäinen työskentely AMK-tutkintoa vaativassa tehtävässä

Paluu sivulle talentia.fi/tilapainen

Kuva käyttöösi jaettavaksi somessa ym: klikkaa kuvaa hiiren oikealla -> tallenna kuva.

Sosionomin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan tehtävässä voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Tutkinnon soveltuvuuden ja riittävien edellytysten olemassaolon arvioi työnantaja. Työntekijällä on oikeus ohjaukseen ja palautteeseen sekä ammatillisten valmiuksien kehittymiseen.

Tilapäisesti ammatissa toimivat henkilöt ovat valvonnan piirissä samoin kuin laillistuksen saaneet sosiaalihuollon ammattihenkilöt.

Paluu sivulle talentia.fi/tilapainen

Jaa sivu