Hallitus

Talentian hallitus

Hallitus valitaan Talentian liittovaltuuston syyskokouksessa aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajana toimii järjestön puheenjohtaja ja hänen toimikausi on neljä vuotta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on myös henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen jäsenet edustavat alueellisesti ja ammatillisesti Talentian jäsenkuntaa. Toimikaudesta 2021-2022 alkaen hallituksen jäsenistä vähintään yhden on oltava valintahetketkellä jäsenenä Talentian opiskelijayhdistyksessä. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Hallitus

  • käyttää päätös- ja toimeenpanovaltaa silloin kun liittovaltuusto ei ole koolla;
  • toimeenpanee liittovaltuuston tekemät päätökset;
  • määrittää järjestön strategiset toiminnot ja osoittaa niihin resurssit;
  • käsittelee järjestön ajankohtaiset asiat;
  • päättää toiminnasta lyhyellä aikavälillä;
  • valmistelee liittovaltuustolle vuosittaiset suunnitelmat ja kertomukset toiminnasta ja taloudesta; sekä
  • asettaa toimikuntia avukseen valmistelemaan asioita.

Talentian hallitus 2021-2022

Puheenjohtaja

Jenni Karsio
jenni.karsio@talentia.fi

Varapuheenjohtaja

Mirka Haili
mirka.haili@talentia.fi

Jäsen

Varajäsen

Anna Isoviita, YTM sos.työ, Talentia Satakunta
Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry, Sosiaalijohto ry
Saarinen Tuula, YTM, Talentia Satakunta
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry, Sosiaalipedagogit ry
Leena-Kaisa Lehti, sosionomi (YAMK), Talentia Päijät-Häme
Sosiaalipedagogit ry, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Matti Heikkinen, YTL, Talentia Kainuu
Sosiaalijohto ry
Markus Virtanen, sosionomi (AMK), Talentia Varsinais-Suomi
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Niina Eerola, sosiaalikasvattaja, Talentia Etelä-Karjala
Sosiaalipedagogit ry
Sanna Lastikka, YTM sos.työ, sosionomi (AMK), Talentia Keski-Pohjanmaa
Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry, Sosiaalijohto ry
Sari Savikko, YTM (sosiaalityö), sosionomi (AMK), Pirkanmaan Talentia
Petra Salovaara, YTM sos.työ, Talentia Pohjois-Pohjanmaa
Terveyssosiaalityöntekijät ry, Vammaisala Talentia ry
Juha Pirttikangas, sosionomi (AMK), Talentia Pohjois-Pohjanmaa
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Terhi Tahvanainen, sosionomi (YAMK), Talentia Keski-Suomi
Koulukuraattorit ry, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Aleksi Virpi, sosionomi (AMK), Talentia Pohjois-Savo
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Emilia Hoikkaniemi, YTM sos.työ – opiskelija, Talentia Lappi,
Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry
Vilma Viitasaari, KM, YTM sos.työ -opiskelija, Talentia Keski-Suomi, Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry
Hanna-Leena Laitinen, YTM sos.työ, Talentia Helsinki Ida Kilpeläinen, YTM sos.työ, Pirkanmaan Talentia
Koulukuraattorit ry, Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry
Teemu Hyppänen, sosionomi (AMK), Talentia Uusimaa
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Onni Westlund, sosionomi (AMK), Pirkanmaan Talentia

Liittovaltuuston puheenjohtajisto

 
Puheenjohtaja
Mia Nyyssönen
Varapuheenjohtaja
Riina Karjalainen

 

Hallituksen sihteeri

Mikko Suomalainen
mikko.suomalainen@talentia.fi
09 3158 6031
Ajalla 15.2.-30.6.
Aune Vähä-Herttua
aune.vaha-herttua@talentia.fi
09 3158 6032
Jaa sivu