Talentian hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on myös henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen jäsenet edustavat alueellisesti ja ammatillisesti Talentian jäsenkuntaa. Hallituksen jäsenistä vähintään yhden on oltava valintahetketkellä jäsenenä Talentian opiskelijayhdistyksessä. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Hallitus

  • käyttää päätös- ja toimeenpanovaltaa silloin kun liittovaltuusto ei ole koolla;
  • toimeenpanee liittovaltuuston tekemät päätökset;
  • määrittää järjestön strategiset toiminnot ja osoittaa niihin resurssit;
  • käsittelee järjestön ajankohtaiset asiat;
  • päättää toiminnasta lyhyellä aikavälillä;
  • valmistelee liittovaltuustolle vuosittaiset suunnitelmat ja kertomukset toiminnasta ja taloudesta; sekä
  • asettaa toimikuntia avukseen valmistelemaan asioita.

Talentian hallitus 2023-2024

Puheenjohtaja

Jenni Karsio
jenni.karsio@talentia.fi

Varapuheenjohtaja

Mirka Haili
mirka.haili@talentia.fi

Jäsen

Varajäsen

Hyppänen TeemuPaasivirta Katja
Isoviita AnnaTuomela Ella-Maria
Lastikka SannaLappalainen Virpi
Lehti Leena-KaisaYli Saara
Pihlaja Anni Maijanen Janita
Salo OtsoJukola Roosa
Salovaara PetraHeikkinen Matti
Tahvanainen TerhiTuukkanen Jari
Virtanen MarkusKilpeläinen Ida

Liittovaltuuston puheenjohtajisto

PuheenjohtajaVarapuheenjohtaja
Mia NyyssönenRiina Karjalainen

Päätöksenteko

Talentiassa ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Tutustu toimintaan ja tule mukaan vaikuttamaan.