Talentias styrelse


Förbundsfullmäktige väljer Talentias styrelse för två år framåt. Styrelsens verksamhetsperiod är två år. Styrelsen består av ordförande, viceordförande och åtta medlemmar. Talentias förening för studerande inom det sociala området TaSO ry utnämner en styrelsemedlem, jämte suppleant, med röst- och närvarorätt. Som styrelseordförande verkar organisationsordförande vars verksamhetsperiod är fyra år.

Styrelsen

  • använder beslutande- och verkställanderätten när förbundsfullmäktige inte är tillgänglig.
  • verkställer de beslut som förbundsfullmäktige har fattat.
  • besluter om organisationens strategiska aktiviteter och anvisar resurser för desamma.
  • behandlar för organisationen aktuella frågor.
  • besluter om verksamhet med kort framförhållning.
  • bereder årligen verksamhetsplaner och –berättelser, även om ekonomin, för förbundsfullmäktige.
  • utnämner kommittéer för beredningen av frågor.

Styrelsen sammankommer i medeltal en gång i månaden.


Styrelse 2017-2018

Puheenjohtaja
Tero Ristimäki, Tampere
tero.ristimaki@talentia.fi
09 3158 6001
Varapuheenjohtaja
Anne Rytilahti, Porvoo
Hallituksen sihteeri
Leena Kemppainen
leena.kemppainen@talentia.fi
09 3158 6031

 

Jäsen Varajäsen
Kari Bagge, sosionomi (AMK), palveluseteliasiantuntija, Helsinki, Talentia Helsinki, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry, Sosiaalijohto ry Anu Autio, KM, sosiaalityön kelpoisuus, sosionomi (AMK), asiantuntija, Helsinki, Talentia Helsinki ry, Vammaisala Talentia ry, Terveyssosiaalityöntekijät ry
Niina Eerola, sosiaalikasvattaja, pääluottamusmies, Lappeenranta, Talentia Etelä-Karjala, Sosiaalipedagogit Talentia Riikka Vartiainen, YTM, johtava sosiaalityöntekijä, Joensuu, Talentia Pohjois-Karjala ry, Sosiaalijohto ry
Seija Hiltunen, diakoni, sosiaalityöntekijä, Rovaniemi, Talentia Lappi ry, Sari Leskinen, YTM, aluepäällikkö, Oulu, Talentia Oulun seutu ry
Anna Isoviita, sosionomi AMK, YTM, sosiaalityön päällikkö, Pomarkku, Talentia Satakunta, Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry Disa Malmberg, Sosionomi (AMK), Enhetschef, Piikkiö, Talentia Varsinais-Suomi
Jenni Karsio, YTM, Ensi- ja turvakodin johtaja, Tampere, Talentia Pirkanmaa ry, Terveyssosiaalityöntekijät Terhi Myller, YTM, sosionomi AMK, jatko-opiskelija, sosiaalityöntekijä, tutkija, Joensuu, Talentia Pohjois-Karjala ry, Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry
Tuija Kivioja, sosionomi (YAMK), pääluottamusmies, Vaasa, Talentia Pohjanmaa ry, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry, Sosiaalipedagogit ry Jenni Parkkonen, YTM, aluepäällikkö, Oulu, Talentia Oulun seutu, Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry
Heljä Siitari, YTM, pääluottamusmies, Jyväskylä Kirsti Hallikainen, YTM, sosiaalityö, sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuolto, Jyväskylä, Talentia Keski-Suomi ry, Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry
Markus Virtanen, sosionomi AMK, sosiaaliohjaaja, luottamusmies, Helsinki, Talentia Helsinki ry, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry Veikko Heikkinen, YTM, sosiaalityöntekijä, luottamusmies, Lappeenranta, Talentia Etelä-Karjala ry
Opiskelijaedustajat
Laura Finander, varsinainen jäsen, TaSO ry Ida Kilpeläinen, TaSO ry
Share This