Talentias styrelse

Förbundsfullmäktige väljer Talentias styrelse för två år framåt. Styrelsens verksamhetsperiod är två år. Styrelsen består av ordförande, viceordförande och åtta medlemmar. Talentias förening för studerande inom det sociala området TaSO ry utnämner en styrelsemedlem, jämte suppleant, med röst- och närvarorätt. Som styrelseordförande verkar organisationsordförande vars verksamhetsperiod är fyra år.

Styrelsen

  • använder beslutande- och verkställanderätten när förbundsfullmäktige inte är tillgänglig.
  • verkställer de beslut som förbundsfullmäktige har fattat.
  • besluter om organisationens strategiska aktiviteter och anvisar resurser för desamma.
  • behandlar för organisationen aktuella frågor.
  • besluter om verksamhet med kort framförhållning.
  • bereder årligen verksamhetsplaner och –berättelser, även om ekonomin, för förbundsfullmäktige.
  • utnämner kommittéer för beredningen av frågor.

Styrelsen sammankommer i medeltal en gång i månaden.

Styrelse 2021-2022

Puheenjohtaja

Jenni Karsio
jenni.karsio@talentia.fi

Varapuheenjohtaja

Mirka Haili
mirka.haili@talentia.fi

Jäsen

Varajäsen

Anna Isoviita, YTM sos.työ, Talentia Satakunta
Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry, Sosiaalijohto ry
Saarinen Tuula, YTM, Talentia Satakunta
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry, Sosiaalipedagogit ry
Leena-Kaisa Lehti, sosionomi (YAMK), Talentia Päijät-Häme
Sosiaalipedagogit ry, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Matti Heikkinen, YTL, Talentia Kainuu
Sosiaalijohto ry
Markus Virtanen, sosionomi (AMK), Talentia Varsinais-Suomi
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Niina Eerola, sosiaalikasvattaja, Talentia Etelä-Karjala
Sosiaalipedagogit ry
Sanna Lastikka, YTM sos.työ, sosionomi (AMK), Talentia Keski-Pohjanmaa
Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry, Sosiaalijohto ry
Sari Savikko, YTM (sosiaalityö), sosionomi (AMK), Pirkanmaan Talentia
Petra Salovaara, YTM sos.työ, Talentia Pohjois-Pohjanmaa
Terveyssosiaalityöntekijät ry, Vammaisala Talentia ry
Juha Pirttikangas, sosionomi (AMK), Talentia Pohjois-Pohjanmaa
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Terhi Tahvanainen, sosionomi (YAMK), Talentia Keski-Suomi
Koulukuraattorit ry, Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Aleksi Virpi, sosionomi (AMK), Talentia Pohjois-Savo
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Linda Lindgren, sosionomi (AMK) -opiskelija, Talentia Helsinki
Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry
Vilma Viitasaari, KM, YTM sos.työ -opiskelija, Talentia Keski-Suomi, Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry
Hanna-Leena Laitinen, YTM sos.työ, Talentia Helsinki Ida Kilpeläinen, YTM sos.työ, Pirkanmaan Talentia
Koulukuraattorit ry, Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry
Teemu Hyppänen, sosionomi (AMK), Talentia Uusimaa
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat SOLA ry
Onni Westlund, sosionomi (AMK), Pirkanmaan Talentia

Liittovaltuuston puheenjohtajisto

 
Puheenjohtaja
Mia Nyyssönen
Varapuheenjohtaja
Riina Karjalainen