Sopimustoimikunnat

Sopimustoimikuntien jäsenet ovat talentialaisia kunnallisen ja yksityissektorin pää- ja varapääluottamusmiehiä.

Työelämän kehittämisryhmä

Työelämän kehittämisryhmän jäseniä esittävät Talentian yhdistykset.

Varhaiskasvatuksen ryhmä

Varhaiskasvatuksen ryhmä on Talentian työelämätoimikunnan alainen, varhaiskasvatuksen erityiskysymyksiin keskittyvä valmisteluelin.

Järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittämisryhmä

Järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittämisryhmä käsittelee ja valmistelee Talentian järjestöllisiä ja sääntöasioita sekä tekee aloitteita järjestötoiminnan kehittämiseksi.

Ammattieettinen lautakunta

Talentian ammattieettisen lautakunnan tehtävänä on tukea Talentian jäsenistön ammattieettistä tietoutta.

Julkisen sektorin pääluottamusmiesryhmä

Päätöksenteko

Talentiassa ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Tutustu toimintaan ja tule mukaan vaikuttamaan.