Tiedote

Valtakunnallinen lakkovaroitus yksityisissä päiväkodeissa

Yksityisen sosiaalialan työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina työnantajan ilmoituksesta 15.2.2018.  Talentia ry on tänään jättänyt lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle yhteistyössä muiden työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen kanssa. Valtakunnallinen työnseisaus alkaa suurimmissa yksityisissä päiväkodeissa keskiviikkona 7.3.2018 klo 6 ja päättyy torstaina 8.3. klo 23.59.

Suurin kiistakysymys neuvotteluissa on ollut palkkaratkaisu. Palkansaajaosapuolille on ollut myös tärkeää saada rajat niin sanottujen nollasopimusten käytölle, jossa työntekijä kutsutaan töihin vain tarvittaessa. Talentia tavoittelee vähimmäistyöaikaa, jossa tietty tuntimäärä olisi taattu.

Talentia vaatii palkankorotusten kohdentamista ohjaajien, lastentarhanopettajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkaukseen.

– Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien palkat ovat yksityisellä sektorilla jääneet jälkeen kunta-alan palkoista, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

– Yksityinen sosiaalipalveluala on kasvava sektori, jonka on syytä pitää huolta kilpailukyvystään myös henkilöstön saatavuuden suhteen. Palkkoja ei kannata huonontaa yksityistämisen ja yrityskauppojen yhteydessä. Palkkojen halpuuttamisen aika on ohi, Ristimäki toteaa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat JHL, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö sekä työnantapuolella Hyvinvointialan liitto.

Lisätietoja:

Tero Ristimäki, puheenjohtaja: 040 583 2657
Paula Kangasmaa, neuvottelujohtaja: 09 3158 6040

Toimintaohjeita ja lisätietoa työtaistelun piiriin kuuluville Talentian jäsenille.