Uutinen

Työtuomioistuin: Eksoten palkkausjärjestelmä ei noudattanut sopimusta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, joutui maksamaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOlle 2 000 euron hyvityssakot ja 12 905 euron oikeudenkäyntikulut työehtosopimuksen tahallisesta rikkomisesta. Työtuomioistuin ei hyväksynyt sitä, että Eksote alensi kolmen talentialaisen työntekijän palkanosia vastoin kunnallista virka- ja työehtosopimusta, KVTES:ta.

JUKOn vaatimus palkkojen palautuksesta jätettiin tutkimatta. Palkkasaatavien osalta Talentia vie asian käräjäoikeuteen, ellei niistä päästä sopimukseen Eksoten kanssa.

”Tässä on taustalla se, että meillä on näiden palkkasaatavien maksamisesta yksimielinen pöytäkirja KT Kuntatyönantajien kanssa, jota Eksoten tulisi kyllä noudattaa. Mikäli Eksote ei maksa palkkasaatavia viemme asian eteenpäin”, sanoo Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen.

Eksoten ja työntekijöitä edustavan JUKOn erimielisyydessä oli kyse siitä, oliko poikkeavista palkan ehdoista sovittu KVTES:n mukaan paikallisesti. Työtuomioistuin totesi, että Eksoten ja JUKOn välille ei ollut syntynyt paikallista sopimusta palkkausjärjestelmästä. Käydyt neuvottelut ja palkkausjärjestelmää koskeva ohjeistus eivät sellaisenaan täyttäneet sopimuksen ehtoja.

”KVTES:ssa on määräyksiä työntekijälle maksettavasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta lisästä. Näitä palkanosia voidaan alentaa pääsääntöisesti vain silloin, kun asiasta on sovittu erikseen paikallisella sopimuksella”, avaa talentialaisia työntekijöitä edustanut asianajaja Markus Lohi Kasanen & Vuorinen -asianajotoimistosta.

JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen muistuttaa, että neuvoa voi aina kysyä luottamusmieheltä.

”Yksittäisen työntekijän kannattaa epävarmassa tilanteessa varmistaa luottamusmieheltä, onko paikallinen sopimus tehty. Vastaavasti luottamusmiehen tulee tarkistaa paikallisen sopimuksen asianmukaisuus huolellisesti. Kirjallinen muoto on tärkeä”, Vattulainen sanoo.

Sopimukset laaditaan ennen kaikkea jäsenten turvaksi.

”Muotoseikoista on pidettävä kiinni, jotta työntekijä voi pyytää itselleen konkreettisen sopimuksen, josta voi lukea oikeutensa. Asianmukaiset sopimukset takaavat myös työelämän läpinäkyvyyden”, asianajaja Markus Lohi muistuttaa.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kuuluu JUKOon, joka neuvottelee julkisen alan korkeakoulutettujen työehdoista, kuten KVTES-sopimuksesta.