Tiedote

JUKOn toiminnanjohtajaksi on valittu pitkän linjan työmarkkinaneuvottelija Jouni Vattulainen

Oikeustieteen kandidaatti (OTK) Jouni Vattulainen on nimitetty 35:tä akavalaista julkisalojen ammattiliittoa ja 200 000:ta palkansaajaa työmarkkinaneuvotteluissa edustavan JUKOn toiminnanjohtajaksi.

Vattulainen on työskennellyt JUKOssa useita vuosia muun muassa kunta- ja hyvinvointialueensektorin neuvottelupäällikkönä ja juristina. Järjestön va. toiminnanjohtajana hän on toiminut alkaen helmikuusta 2024.

– Olen ylpeä voidessani tehdä työtä julkisalojen edunvalvonnan hyväksi. On mahtavaa edustaa korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, jotka huolehtivat yhteiskunnastamme ja kansalaisista heidän elämän erivaiheissa. Tavoitteeni on myös jatkossa vahvistaa yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa JUKOn roolia aktiivisena ja vahvana työmarkkinatoimijana, Vattulainen sanoo.

– Jouni Vattulaisen vahva osaaminen, pitkä kokemus JUKOn toiminnasta ja kehittävä ote painottuivat valinnassa ja ovat olennaisia edistettäessä akavalaisten julkisalojen palkansaajien edunvalvontaa, kertoo JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

Toiminnanjohtaja vastaa muun muassa kehittämisestä, toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä neuvottelutoiminnan koordinoinnista ja neuvottelutoiminnasta.

Julkinen sektori neuvottelee seuraavan kerran virka- ja työehtosopimuksista 2025.

JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 akavalaista liittoa. Neuvottelujärjestö sopii liittojensa jäsenten virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

”Tavoitteeni on myös jatkossa vahvistaa yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa JUKOn roolia aktiivisena ja vahvana työmarkkinatoimijana.”

JUKO julkaisi alkuperäisen tiedotteen 13.5.2024 12:58. Lue tästä.