Uutinen

Työnantajalla ei ole oikeutta perua vuosilomia koronan varjolla

Työnantaja ei voi yksipuolisesti perua tai siirtää sosiaalihuollon työntekijöiden jo vahvistettuja vuosilomia, muistuttaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Talentia on saanut jäseniltään huolestuneita kyselyitä siitä, voiko työnantaja muuttaa vahvistettuja vuosilomia. Lomien perumisella tai siirtämiselle halutaan varmistaa, että joulun aikaan henkilökuntaa on työpaikalla riittävästi, jos koronatilanne edelleen heikkenee.

– Vastaus tähän on aivan selvä: Niin kauan kuin valmiuslakia ei ole otettu käyttöön noudatetaan työ- ja virkaehtosopimusta ja työlainsäädäntöä normaalisti. Työnantaja ei voi yksipuolisella päätöksellä perua tai siirtää työntekijän vahvistettua vuosilomaa, sanoo Talentian työmarkkinalakimies Tiina Kinnunen.

Kinnunen kuitenkin lisää, että kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan viranhaltijoiden vuosiloma voidaan siirtää tai keskeyttää, jos se on tarpeen julkisen vallankäyttöön liittyvistä painavista syistä tai välttämätöntä laissa säädettyjen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

– Lähtökohta viranhaltijoidenkin osalta on se, että vahvistetut vuosilomat pyritään antamaan normaalisti.

Keväällä valmiuslain ollessa käytössä työnantaja sai poiketa vuosiloma- ja työaikalaista. Tämä tarkoitti sitä, että työnantaja sai määrätä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä ylitöihin sekä tarvittaessa siirtää ja perua heidän lomiaan. Näin sai kuitenkin toimia vain, jos koronapandemia sitä vaati.

Silti Talentiaan kantautui kentältä viestiä siitä, että koronatilannetta käytettiin hyväksi ja sen varjolla paikattiin henkilöstövajetta.

Yhteys luottamusmieheen, jos loma vaarassa peruuntua

– Jos työnantaja yksipuolisella päätöksellä siirtää tai peruu vuosilomasi, ota yhteyttä luottamusmieheen. Työnantajalle kannattaa kirjallisesti ilmoittaa, ettet sovi vuosiloman siirtämisestä mutta noudatat työnantajan päätöstä. Tarvittaessa voimme jälkikäteen selvittää, onko määräys ollut lainsäädännön ja työehtosopimuksen mukainen, Kinnunen sanoo.

Työpaikoilla on voitu käydä keskustelua myös työntekijöiden varallaolosta joulun aikaan. Kinnunen muistuttaa, että varallaolosta on pitänyt sopia työntekijän kanssa työsopimuksella tai muutoin.

– Mikäli olet sitoutunut varallaoloon, noudatetaan siitä tehtyä sopimusta ja työehtosopimusta tältäkin osin normaalisti. Varallaolossa on lisäksi huomioitava, että työntekijä tai viranhaltija saa lainmukaiset vuorokausi- ja viikkolevot, Kinnunen korostaa.