Uutinen

Talentian toimintaa kehitetään yhdessä – tule mukaan vaikuttamaan

Talentialla on useita jäsenistöstä koostuvia toimikuntia ja työryhmiä, joissa Talentian tavoitteita valmistellaan ja toimintaa kehitetään. Talentian toimikunnat nimittää Talentian jäsenistä koostuva hallitus, ja esitykset edustajiksi toimikuntiin tekevät Talentian jäsenyhdistykset omista toimijoistaan.  

Talentian toimintaa valmistelevia ryhmiä ovat esimerkiksi työelämän kehittämisryhmä, varhaiskasvatuksen ryhmä, järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittämisryhmä sekä ammattieettinen lautakunta. 

Lisäksi Talentialla on 20 alueyhdistystä, opiskelijayhdistys ja 12 valtakunnallisesti toimivaa ammatillista yhdistystä, jotka tarjoavat jäsenille kattavan ammatillisen verkoston, paikallistuntemusta ja ammatillista osaamista edunvalvontaan sekä kiinnostavia vaikuttamisen paikkoja. 

Vaikuttamaan pääset hakeutumalla mukaan oman alueesi ja ammattialasi talentialaiseen yhdistykseen.

Talentian yhdistykset kaipaavat aktiiveja mukaan toimintaansa ja pian yhdistykset valitsevat uuden hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

Lähde ehdolle keväällä järjestettäviin valtuustovaaleihin

Talentian valtuustovaalit pidetään 15.–31.5.2024. Ehdolle voi asettua alkuvuodesta 2024 lähtien, viimeistään 15.4. mennessä.

Talentian liittovaltuusto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa. Valtuusto päättää muun muassa Talentian pitkän aikavälin strategiasta sekä käsittelee järjestön toiminta- ja taloussuunnitelman. Tehtäviin kuuluu lisäksi päättää virka- ja työehtosopimustavoitteista sekä sopimuksia koskevien tarjousten hyväksymisestä ja järjestön jäsenmaksuista sekä säännöistä. Liittovaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Liittovaltuustovaaleissa ehdolle voi asettua kuka tahansa jäsenmaksunsa suorittanut Talentian varsinainen jäsen.

Ensi vuonna uusi liittovaltuusto pääsee valitsemaan syyskokouksessaan Talentian hallituksen toimikaudelle 2025–2027.

Lisätietoa valtuustovaaleista on tulossa pian, seuraathan Talentian viestintää.

Talentia vaikuttaa myös sosiaalialaa kehittävissä ryhmissä 

Talentia ajaa jäsentensä etuja myös lukuisissa alaa kehittävissä työryhmissä ja toimielimissä. Keskusjärjestö Akavan hallituksen jäseniä ovat Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio ja varajäsen yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.  

Akavan hallituksen kokouksia valmistelee työvaliokunta, jossa on puheenjohtaja ja yhdeksän varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä. Jenni Karsio on Akavan työvaliokunnan varajäsen.  

Lisäksi Talentialla on edustus muun muassa Akavan sosiaali- ja terveyspolitiikka -, osaaminen ja koulutus- ja järjestötoimikunnassa. Edustus Akavan eri toimielimissä muodostuu Talentian jäsenmäärän mukaan. 

Työmarkkinaneuvotteluiden osalta Talentia vaikuttaa muun muassa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Jukon hallituksen jäsen on Jenni Karsio ja hänen varajäsenensä neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen. Lisäksi Talentialla on edustus JUKOn liittokokouksissa, hyvinvointialueiden neuvottelukunnassa ja kunnan neuvottelukunnassa. 

Muita työryhmiä ja verkostoja, joihin Talentia kuuluu, ovat muun muassa OPM:n varhaiskasvatuksen neuvottelukunta, Kevan palkansaajaverkosto sekä LSKL:n lastensuojelun neuvottelukunta ja LSKL:n viestintä.