Tiedote

Talentia Helsingin kysely: Unettomuutta, kuormitusta, toimeentulotuen tarvetta – Helsingin kaupunki ajoi työntekijänsä pulaan palkkasotkulla

Kuukausien odottelun jälkeen Helsingin kaupunki on päättänyt ryhtyä selittelemään kuinka, se voisi korvata itse aiheuttamastaan palkkasotkusta koituneita ongelmia työntekijöille. Vaikka sotkua yritetään siivota, luvattiin ongelmien jatkuvan koko syksyn.

– Tilanne on täysin kestämätön. Ei ihmisiä voi näin kohdella kuukausitolkulla. Helsingin kaupungin työntekijöistä hyvin suuri osa on varsin pienipalkkaisia. Monet elävät kädestä suuhun ja jos jäädään kokonaan ilman palkkaa tai saadaan siitä vain osa, se sekoittaa koko talouden. Siihen kun lasketaan vielä pääkaupunkiseudun kalliit elinkustannukset, kyllä nyt moni on suurissa vaikeuksissa, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt väsyneitä ja turhautuneita

Talentian alueyhdistys Talentia Helsingin tuoreen kyselyn mukaan 75 %:lla kyselyyn vastanneista on ollut ongelmia palkanmaksussa Sarastian käyttöönoton jälkeen ja muutamilla jopa sitä ennen. Osalla palkka on puuttunut joko kokonaan tai osittain tai sitä on maksettu liikaa. Vain 16 %:lla vastaajista ongelmat on saatu ratkaistua niin, että ne eivät ole uusiutuneet. Kyselyyn vastasi 105 Talentia Helsingin jäsentä, jotka työskentelevät Helsingin kaupungilla ja ovat tyypillisimmillään varhaiskasvatuksen opettajia tai sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, eli sosionomeja, sosiaalityöntekijöitä, kuntoutuksen ohjaajia tai geronomeja.

– Kyselymme mukaan palkkasotku on aiheuttanut kuormitusta, stressiä, unettomuutta ja epävarmuutta oman talouden suunnittelussa. Osalla ei ole ollut riittävästi rahaa ruokaan, ja he ovat joutuneet hakemaan toimeentulotukea. Monet ovat myös joutuneet lainaamaan läheisiltään tai maksamaan luotolla. Vastauksista kuvastui väsymystä ja turhautumista kaupunkiin työnantajana, ja kun maineen kerran menettää, sitä on vaikea ansaita takaisin, sanoo Talentia Helsingin puheenjohtaja ja Helsingin kaupungilla työskentelevä sosiaalityöntekijä Anni Pihlaja.

Kaupungin siivottava sotku ja pidettävä lupauksensa

Nyt Helsingin kaupunki on luvannut maksaa viivästyskorkoa, kun sotku on selvitetty. Talentia vaatii, että korot maksetaan heti siltä osin, kun palkka on oikaistu. Talentia tulee myös valvomaan jäsentensä osalta, että Helsingin kaupunki pitää kiinni lupauksistaan korvata mahdolliset vahingot ja muistaa työntekijöitään kunnollisella hyvityksellä.

Lisäksi Talentia muistuttaa, että Helsingin kaupungilla on jo valmiiksi työvoimapula sosiaalialan korkeakoulutetuista eikä kaupunkia ole erityisemmin kiitelty tähänkään asti avokätisenä palkanmaksajana. Mikäli ongelmia ei saada kuntoon, on vaarana, että pula pahenee ja ammattilaiset siirtyvät sinne, missä myös työnantaja pitää lupauksensa yhteisessä sopimuksessa.

Lisätietoja:

Jenni Karsio, puheenjohtaja, puh. 044 541 5955, email. jenni.karsio@talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Anni Pihlaja, puheenjohtaja, email. helsinki.pj@talentia.fi
Talentia Helsinki ry
Sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupungin työntekijä