Sosiaalihuollon palveluvelka on uhka työntekijöiden jaksamiselle – Nyt tarvitaan poliittista tahtoa

Koronapandemia on Suomessa jälleen kriittisessä vaiheessa ja tiedossa on, että sosiaalihuollon kantokyvyn ylitykset tulevat olemaan entistä roisimpia. Ihmisten voimistuva hätä laskeutuu suoraan sosiaalialan korkeakoulutettujen eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden ja geronomien pöydille, jotka ovat jo valmiiksi täynnä resurssien puutteen vuoksi kasautuneita töitä. Valoa ei ole näkyvissä edes pandemian lauettua, sillä sosiaalisia ongelmia tullaan korjaamaan vielä vuosikymmeniä. Tilanne on kestämätön paitsi asiakkaille, myös työntekijöille.

– Sosiaalialan korkeakoulutetuilla, on taustalla pitkään jatkunut psykososiaalinen kuormitus, joka uhkaa työssä jaksamista. Työn henkinen kuormittavuus, aikapaine, myötätuntouupumus, asiakastyön ylikuormitus, uhkaavat tilanteet, johtamisen haasteet ja työkavereiden vaihtuvuus ovat olleet vakavia uhkia sosiaalipalveluiden toteutumiselle jo ennen koronaa, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio avauspuheessaan parhaillaan käynnissä olevilla sosiaalialan asiantuntijapäivillä.

Talentian vuoden 2019 Vastavalmistuneiden urapolut -selvityksen mukaan peräti 31% vastavalmistuneista sosiaalityön maistereista ja 15 % sosionomeista ja pohtii alan vaihtoa. Kevan tuoreen kuntien työvoimaennusteen mukaan pula sosiaalityöntekijöistä syvenee jo nykyisellä sosiaalipalvelujen kysynnän tasolla. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista lähes joka kolmas jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana.  Valviran JulkiSuosikki-rekisterin mukaan sosiaalialan korkeakoulutettuja kyllä on, mutta selvitykset osoittavat, että osaajat eivät pysy tehtävissä, kun palkkaus ja työolosuhteet eivät ole kunnossa.

– Palveluvelan hoitaminen edellyttää huomion kiinnittämistä sosiaalihuollon resursointiin sekä henkilöstön tukemiseen alan pito- ja vetovoiman vahvistamiseksi. Nyt on alettava pitää huolta niin asiakkaista kuin työntekijöistä, Karsio sanoo.

Talentia on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että STM:n tulee käynnistää sosiaalialalle kohdennettava oma työhyvinvointiohjelma. Alan kuormitustekijät tunnistetaan, mutta ratkaisukeinoja työolosuhteiden parantamiseen, työkykyjohtamiseen ja osaamisen kehittämiseen vastaamaan työn kasvavia osaamisvaatimuksia ei sen sijaan ole aktiivisesti kehitetty. Työhyvinvoinnin ja työnjaon kehittämisvastuun organisoituminen tulee rakentaa Valviran, Työterveyslaitoksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, työnantajien ja henkilöstön yhteistyölle.

– Tilanne on kestämätön. Se, että pyöröovi käy, ei mahdollista pysyvien ihmissuhteiden rakentamista asiakkaiden kanssa. Se on kallista inhimillisesti ja taloudellisesti. Päättäjien tulee herätä tähän todellisuuteen ja puheiden sijaan alkaa tekemään tekoja, Jenni Karsio sanoo.

Sosiaalialan asiantuntijapäivät on valtakunnallinen täydennyskoulutustapahtuma, joka tuo yhteen alan ammattilaiset ja opiskelijat ympäri maata. Vuonna 2021 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä puhutaan haastavan työn, tiukan talouden ja koronapandemian aiheuttamista jaksamisen paineista työhyvinvoinnissa. 

>> Tutustu sosiaalialan asiantuntijapäiviin

Lisätietoja tiedotteesta:

Jenni Karsio, puheenjohtaja
Puh. 09 3158 6001
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia