Vastavalmistuneiden urapolut 2019

Vastavalmistuneiden talentialaisten urapolut 2019

Vastavalmistuneiden urapolut selvittää vuosina 2017 ja 2018 valmistuneiden talentialaisten sijoittumista työelämään sekä heidän ajatuksiaan saamansa koulutuksen laadusta, koulutuksen tuottamista valmiuksista sekä kokemuksista työelämässä.

Selvityksen keskiössä on vastavalmistuneiden sosionomien (AMK ja YAMK) sekä sosiaalityön syventävät opinnot opiskelleiden valtio- tai yhteiskuntatieteiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiassa jäsenenä on yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua. Suurimpia jäsenryhmiä ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulu- ja opistotason suorittaneet, sosiaalityöntekijät sekä sosiaalialan korkeakouluopiskelijat. Urapolkuselvitystä on tehty 1990-luvulta lähtien järjestön edunvalvontatyön tueksi. Tästä raportista löytyvät uusimman selvityksen keskeiset tulokset.

Tutustu selvitykseen tästä.

Aiemmat urapolkuselvitykset ja muut Talentian julkaisut löydät sähköisesti täältä:

talentia.lukusali.fi

 

Jaa sivu