Vastavalmistuneiden talentialaisten urapolut

Vastavalmistuneiden urapolut selvittää vuosina 2017, 2018, 2019 ja 2020 valmistuneiden talentialaisten sijoittumista työelämään sekä heidän ajatuksiaan saamansa koulutuksen laadusta, koulutuksen tuottamista valmiuksista sekä kokemuksista työelämässä.

Selvityksen keskiössä on vastavalmistuneiden sosionomien (AMK ja YAMK) sekä sosiaalityön syventävät opinnot opiskelleiden valtio- tai yhteiskuntatieteiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiassa jäsenenä on yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua. Suurimpia jäsenryhmiä ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulu- ja opistotason suorittaneet, sosiaalityöntekijät sekä sosiaalialan korkeakouluopiskelijat. Urapolkuselvitystä on tehty 1990-luvulta lähtien järjestön edunvalvontatyön tueksi. Tästä raportista löytyvät uusimman selvityksen keskeiset tulokset.

Lue lisää täältä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös