Tiedote, Uutinen

Sosiaalihuollon palvelujen järjestäminen edellyttää tulevalta hallitukselta aktiivista päätöksentekoa

Sosiaalihuollon palvelujen järjestäminen tarvitsee suurempaa väestöpohjaa ja kestävää rahoitusta. Kuntapohjaisessa järjestämisessä on ongelmia niin suurissa kuin pienissäkin kunnissa. Tämän takia tarvitaan nopeita päätöksiä tulevalta hallitukselta soten järjestämisestä.

Vanhustenhuollon palvelut ovat olleet otsikoissa pitkään. Ongelmia on myös vammaisten palveluissa. Eri syistä syrjäytyneiden ihmisten palvelut kaipaavat kohennusta. Lastensuojelun kriisi odottaa yhä ratkaisua.

Epäkohtia eri puolilla maata

Siun Soten työntekijät ovat tehneet ilmoituksen aluehallintovirastolle lastensuojelun ongelmista. Tampereen kaupungin lastensuojelun työolosuhteet ovat parhaillaan aluehallintoviraston tarkastuksen kohteena. Myös Turusta Talentiaan on tullut yhteydenottoja koskien Turun lastensuojelun palveluihin liittyviä epäkohtia.

Turun tilanteessa epäkohtia vaikuttaa olevan niin työn kuormituksessa kuin asiakasmäärissäkin ja näiden johdosta myös palvelujen laadussa. Työntekijöiden ja luottamusmiehen tilannekuva on seuraava:

– sosiaalityöntekijöiden osalta saatavuusongelmia; on sairauslomia, pois lähteneitä, pitkäaikaiset sijaiset ovat hakeutuneet muualle

– viranomaisilta on tullut huomautuksia

– suurimmat ongelmat: palkka, työkuorma, johtaminen, suuret asiakasmäärät, sijaisia vaikea saada

Työntekijöiden viestit otettava vakavasti

Talentia odottaa, että työnantajat ottavat vakavasti sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien viestit palvelujen ongelmista. Sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden velvollisuus on tehdä ilmoitus palveluissa havaitsemistaan epäkohdista. Ilmoituksen saatuaan työnantajien on ryhdyttävä toimenpiteisiin asioiden kuntoon laittamiseksi. Jos näin ei tehdä, tulee työntekijöiden tehdä asiasta ilmoitus aluehallintovirastolle.

”Toivon todella, että kunnat lähtisivät ratkaisemaan ongelmia eivätkä toimisi vasta pakon edessä, kun Avi uhkaa uhkasakoilla”, toteaa Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Lisätietoja:
Tero Ristimäki
puh. 040 583 2657
tero.ristimaki@talentia.fi