Uutinen

Hallituksen heikennyslista romuttaa työelämän tasa-arvoa ja syventää sosiaalialan työvoimapulaa

Hallituksen lista työelämän ja sosiaaliturvan heikennyksistä on hengästyttävä. Jos hallituksen esitykset menevät läpi, on työelämän tasa-arvo vaarassa romuttua ja sosiaalialan työvoimapula pahentua.

Talentia on valmis tapaamaan päättäjiä ja neuvottelemaan uudistuksista. Yhteistyötä tehdään myös keskusjärjestö Akavan kanssa ja pyritään sitä kautta vaikuttamaan lainsäädäntömuutoksiin. Talentia varautuu kuitenkin myös toimenpiteisiin, jos tilanne ei edisty.

Vahva EI sosiaaliturvan ja työelämän heikennyksille

Talentia vastustaa heikennyksiä sosiaali- ja työttömyysturvaan, työehtoihin ja sopimusjärjestelmään. Myös opiskelijoiden asemaa heikentävät esitykset ovat tuomittavia.

– On hyvä, että varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosionomin asemaa vahvistetaan lainsäädännöllä, ja suunnitteilla on panostuksia perusopetukseen ja sote-alan tutkimukseen. Rahan jakautumisesta ei kuitenkaan ole selvyyttä, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät

Talentia katsoo, että sosiaaliturvan leikkaukset johtavat köyhyyden ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Heikoimmassa asemassa olevat joutuvat yhä suurempaan ahdinkoon ja sosiaaliset ongelmat yleistyvät. Tämä aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle. Samalla sosiaalialan ammattilaisten työkuorma vain kasvaa.

Työelämään kohdistuvien heikennysten pitkä lista on omiaan lisäämään epävarmuutta työmarkkinoilla sekä työntekijöiden huolta toimeentulosta.

– Tämä heijastuu myös sosiaalihuollon asiakkaisiin, kun alan ammattilaisten työhyvinvointi kärsii. Vientivetoinen työmarkkinamalli tulee tekemään mahdottomaksi mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaerojen purkamisen, Karsio sanoo.

Talentia on lisäksi hyvin huolissaan siitä, että uudistuksissa tasapaino työmarkkinaosapuolten väliltä puuttuu täysin. Uudistuksia ajetaan yksipuolisesti, mikä lisää osapuolten vastakkainasettelua.

Hallitus suunnittelee seuraavia leikkauksia ja heikennyksiä:

Sosiaaliturvan ja sosiaalialan heikennykset

 • Sosiaaliturvan leikkaukset.
 • Opiskelijoiden sosiaaliturvan heikennykset.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahojen väheneminen.
 • Aikuiskoulutustuen lakkautus 1.8.2024 alkaen.
 • Sosiaalipalveluista ja sosiaalialan järjestöjen rahoituksesta säästäminen.

Työehtojen heikennykset

 • Vientivetoinen palkkamalli lakiin. Laki estää sovittelijaa tekemästä ns. yleisestä linjasta poikkeavia esityksiä.
 • Palkaton ensimmäinen sairauspoissaolopäivä.
 • Paikallinen sopiminen olisi mahdollista ilman luottamusmiestä.
 • Henkilöperusteinen irtisanominen helpottuu: Irtisanomisperusteeksi riittää ”asiallinen” syy.
 • Määräaikainen alle 12 kk työsopimus ei vaadi erityistä perustetta.
 • Lomautuksen varoajan lyhennys seitsemään päivään.
 • Yt-lain noudattaminen vain yli 50 hengen yrityksissä.
 • Muutosneuvotteluiden vähimmäiskestoajan lyhennys puoleen.

Työttömyysturvan leikkaukset

 • Ansiopäivärahan leikkaus kahden kuukauden jälkeen 20 %.
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavan työssäoloajan pidennys kuudesta 12 kuukauteen.
 • Työttömyysturvan omavastuuajan pidennys 7 arkipäivään.
 • Sovitellun työttömyysturvan 300 €/kk suojaosan poisto.
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta.
 • Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään poistamalla lisäpäivät yli 58-vuotiailta.
 • Leikkaukset työttömiltä enimmillään jopa 200–300 euroa kuukaudessa.

Lakko-oikeuden rajoitukset

 • Rajoituksia tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin: Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 €:n seuraamussakko, jos lakko todetaan laittomaksi.
 • Työntekijäpuolen lakkosakkojen korotukset.