Tiedote

Sosiaalialan työntekijöiden työkuormitukseen on puututtava – vaarana joukkopako alalta

Työnantajan on puututtava sosiaalialan työntekijöiden työkuormitukseen nykyistä voimakkaammin, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Järjestö kantaa huolta jäsentensä jaksamisesta ja työkyvystä. Yhä useampi alan ammattilainen pohtii alanvaihtoa työn kuormittavuuden ja huonon palkan takia.

– Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Laki velvoittaa työnantajan puuttumaan työpaikan kuormitustilanteisiin, sanoo Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen.

Viimeaikaiset selvitykset antavat järkyttävän kuvan alan työhyvinvoinnista. Kevan juuri julkaistun selvityksen mukaan korona-aikana sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen sairauslomat ovat lisääntyneet ja henkinen kuormitus kasvanut.Esimerkiksi entistä harvempi (63 %) sosiaalialan työntekijä koki työyhteisöissä ilmapiirin nyt hyväksi ja vain joka toinen koki saavansa palautetta esihenkilöltään. Yhä harvempi on nyt valmis suosittelemaan työpaikkaansa.

Talentian ja Lastensuojelun Keskusliiton selvityksen mukaan 95 prosenttia lastensuojelun laitoshoidon työntekijöistä kokee henkistä kuormitusta ja vain kolmasosa katsoo, että heidän työpaikallaan panostetaan riittävästi työhyvinvointiin. Työntekijöistä 74 prosenttia on harkinnut työpaikan vaihtoa.

Samaa viestiä Talentia kuulee myös muilta jäseniltään yhä enenevissä määrin.

– Reilun vuoden takaisen vastavalmistuneiden uraselvityksemme mukaan 44 prosenttia vastaajista koki, että työ on henkisesti liian kuormittavaa. Tämä on suuri syy siihen, miksi yhä useampi vastavalmistunut miettii alanvaihtoa, Pekkarinen sanoo.

Työnantajan pitää taata turvallinen työympäristö

Koronapandemia on entisestään pahentanut alan kuormitusta. Huolta herättää myös pandemian jälkeinen aika, sillä odotettavissa on, että sosiaalialan ammattilaisten asiakasmäärät kasvavat ja kiire lisääntyy.

Työntekijöiden pysyvyyttä voitaisiin lisätä työhyvinvointia ja työolosuhteita parantamalla.

– Työnantajan pitää puuttua työpaikan epäkohtiin ja taata mahdollisimman turvallinen työympäristö. Usein kuormitustilanteet jäävät yksittäisten työntekijöiden asioiksi ja niistä yritetään selvitä sairauslomilla, kun pitäisi tarkastella koko työyhteisön tilannetta ja miettiä myös, ovatko esimerkiksi työprosessit, työnjako ja resurssointi kunnossa, Pekkarinen sanoo.

Talentia kannustaa työntekijöitä keskustelemaan kuormituksesta avoimesti esihenkilön kanssa. Mukaan kannattaa ottaa myös työpaikan työsuojeluvaltuutettu pohtimaan ratkaisuja kuormitukseen.

– Lisäksi on hyvä muistaa, että työsuojelun toteutumista valvoo aluehallintovirasto. Työsuojelun viranomaisilla on myös valtakunnallinen neuvontapuhelin, josta saa neuvoja työsuojeluun liittyvissä asioissa, Pekkarinen sanoo.


Toimi näin, jos työsi kuormittaa:

  1. Ota asia puheeksi mahdollisimman nopeasti esimiehesi kanssa.
  2. Ole tarvittaessa yhteydessä työterveyteen.
  3. Jos työtilanteeseen ei tule muutosta, pyydä apua työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä.
  4. Laki on työntekijän turvana. Yksin ei tarvitse jäädä kuormitustilanteen kanssa.
  5. Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista (aluehallintovirasto)

Tutustu tarkempiin ohjeisiin tästä > Toimi näin, jos koet kuormitusta

Katso myös ohjevideomme aiheesta:

Tutustu myös Työturvallisuuskeskuksen oppaaseen Sosiaalialan työsuojelu ja -hyvinvointi