Tiedote, Uutinen

Sosiaalibarometri osoittaa sosiaalipalvelujen sudenkuopat koronapandemiassa – parannuksiin tartuttava pikaisesti

Palvelujärjestelmämme ei ole pystynyt auttamaan koronan aikana kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, arvioivat sosiaalityöntekijät. Tämä käy ilmi tuoreista Sosiaalibarometrin tuloksista.

– Tulokset ovat huolestuttavia, sillä sosiaalipalvelujen tulisi tukea juuri heikoimmassa asemassa olevia, toteaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Talentia korostaa, että koronapandemian aikana on ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni sosiaalipalveluiden toimivuudesta. Näin pidetään huolta siitä, että myös yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perusoikeudet toteutuvat.

Digipalvelujen ulkopuolelle jäävät vaarassa syrjäytyä

Sosiaalibarometrin tutkimustulosten mukaan sosiaalityöntekijöiden huoli lisääntyi etenkin henkilöistä, joilla on ongelmia mielenterveyden tai päihteiden kanssa – lisäystä oli 15-23 prosenttia. Mitä monisyisempiä ongelmat ovat, sitä heikommin niihin on saanut apua koronapandemian aikana.

Silmiinpistävää myös on, että henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään etä- tai digipalveluja, jäivät herkästi palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Etsivää ja jalkauttavaa työtä lisättiin kuitenkin vain vähän. 47 prosenttia sosiaalityöntekijöistä arvioi, että tätä asiakasryhmää oli palveltu huonosti.

– Ihmiset ovat jääneet omilleen. Heitä tulee kuitenkin tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta koronakriisin jälkivaikutukset eivät kasva liian isoksi, Jenni Karsio sanoo.

Ilahduttavaa ovat koronapandemian keskellä toimivat etsivän sosiaalityön palvelut, jotka ovat löytäneet tukea tarvitsevat asiakkaat heidän omilla ehdoillaan. Esimerkiksi Talentian Hyvä käytäntö -palkinnon saanut etsivän vanhustyön yhteistyömalli on auttanut viime kesästä asti ikääntyneitä yksinäisyyteen ja muihin arjen pulmiin liittyvissä asioissa.

Toimeen tartuttava nyt

Talentia muistuttaa, että ihmisten avun tarve lisääntyy vielä entisestään.

– Viimeistään nyt on panostettava sosiaalipalveluihin, lapsiperheisiin, nuoriin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin, jotta koronakriisin sosiaaliset ja taloudelliset uhat eivät toteudu, sanoo Jenni Karsio.

Kunnilla on velvollisuus huolehtia kaikissa tilanteissa, että kiireellinen apu järjestyy lakisääteisissä määräajoissa sosiaalihuollon laadun tai asiakkaiden oikeusturvan vaarantumatta. Talentia korostaakin, että säästäminen sosiaalitoimen henkilöstökuluista on lyhytnäköistä, sillä se kostautuu tulevaisuudessa suurentuneina kuluina.

– Oikea-aikaisella avulla vähennämme inhimillistä pahoinvointia ja ylisukupolvisia ongelmia. Nyt ja tulevina vuosina sosiaalihuoltoa tarvitaan kipeämmin kuin koskaan ennen, Jenni Karsio korostaa.

Sosiaalibarometri 2021:2 Koronakriisi ja palvelujärjestelmän joustavuus -julkaisu on toteutettu SOSTEn ja THL:n yhteistyönä. Se julkaistiin 23.3.2021.