Tiedote, Uutinen

Hyvä käytäntö -palkinto iäkkäitä auttavalle verkostomallille

Iäkkäiden elämänhallintaa parantava ja yksinäisyyttä vähentävä toimintamalli on saanut Hyvä käytäntö -palkinnon, joka jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 9.3.

Seniori-infon ja helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyöverkosto tavoittaa avun tarpeessa olevat iäkkäät asiakaslähtöisesti. Yhteistyöverkostosta hyötyvät iäkkäät, jotka eivät kykene toimimaan neuvojen perusteella itsenäisesti, vaan tarvitsevat tukea ja kannustusta. Avuntarvitsijat ovat usein yksinäisiä henkilöitä, joiden elämää rajoittavat lisäksi vähävaraisuus, muistivaikeudet tai masennusoireet.

Työ käynnistyy, kun henkilö ottaa yhteyttä Seniori-infoon ja kertoo yksinäisyyden kokemuksista tai vaihtoehtoisesti työntekijä huomaa, että iäkäs henkilö tarvitsisi sosiaalista tukea. Tieto asiakkaasta lähtee yhteiselle työskentelyalustalle, jossa vapaana oleva sopiva etsivän vanhustyön tekijä ilmoittautuu. Etsivän vanhustyön tekijällä on omat alueelliset yhteistyöverkostonsa, kuten kontaktit seurakuntaan, järjestöihin ja kaupungin muuhun alueelliseen toimintaan. Hän hyödyntää näitä asiakkaan auttamisessa.

Palkittu Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö -toimintamalli on käytössä Helsingissä. Sen ovat kehittäneet Valli ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskus ja helsinkiläiset etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt Mereo, Helsingin kaupungin seniori-info, Omakotisäätiö, Diakonissalaitos ja Käpyrinne ry.

Iäkkäiden yksinäisyys ajankohtaista nyt

Palkintoraadin mukaan toimintamalli on hyvin ajankohtainen. Se koskee yhä kasvavaa ikäluokkaa, joka on tällä hetkellä poikkeuksellisen erityksissä ja yksin.

– Toimintamalli on innostava. Kiinnostavaa mallissa on etsivän työn luonne ja järjestelmällinen ote. Iäkkäälle ehdotetaan sosiaalialan ammattilaisen arvion pohjalta matalan kynnyksen tuen mahdollisuuksia, sanoo palkintoraadin jäsen, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Toimintamallissa toteutuu hienosti järjestöjen ja kunnan yhteistyö sekä sen kehittäminen.

– Hyvää on myös se, että malli on helposti sovellettavissa muualle, toteaa Varsa.

Palkintoraati kiittää lisäksi toimintamallia sen vaikuttavuuden arvioinnista.

Hyvä käytäntö -palkintoraati koostuu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ja sen yhdistysten, Innokylän, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Globex Information Oy:n edustajista.

Mikä Hyvä käytäntö -palkinto:

Hyvä käytäntö -palkinnon myöntää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Palkinto jaettiin nyt 14. kertaa. Palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin esittelemään käytäntöä. Voittaja valittiin tänä vuonna 44 palkintoehdokkaan joukosta.

Palkinnon tavoitteena on edistää toimivien ja tuloksellisten sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja kehittämistä ja levittämistä.

>> Tutustu käytäntöön