Uutinen

Palkkasaatavat on haettava ajoissa

Työsuhteen päättyessä työntekijälle voi jäädä palkkasaatavia entiseltä työnantajaltaan eri syistä, esimerkiksi virheellisesti perityn epäpätevyysalennuksen vuoksi. Palkkasaatavien osalta on oltava erityisen tarkka työsuhteen päätyttyä, koska saatava raukeaa, jos työntekijä ei toimi oikein.

Miten palkkasaatavan kanssa tulee toimia?

Työsuhteiset:

Työntekijän tulee nostaa palkkasaatavastaan kanne työtuomioistuimeen kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt, jotta saatava ei raukea. Pelkkä työnantajalle osoitettu vaatimus ei siis estä saatavaa raukeamasta.

Kunnalliset viranhaltijat:

Työntekijän tulee esittää palkkasaatavasta työnantajalle kirjallinen vaatimus kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin palkkasaatava olisi tullut maksaa.  Viranhaltijan palkkasaatavien kohdalla siis riittää kirjallinen vaatimus, ja vaatimusaika on pidempi kuin työsuhteisilla.

Lisätietoja ja ohjeita saat luottamusmieheltäsi tai Talentian työ- ja virkasuhdeasioiden puhelinneuvonnasta p. 09 3158 5540 / Puhelinpäivystys ma-ti ja to-pe klo 9-12. Voit kysyä neuvoa myös sähköisesti talentia.fi/neuvonta.