Tiedote

Päijät-Hämeen kuntayhtymä maksoi yli miljoona euroa liian vähän palkkaa

Päijät-Hämeen kuntayhtymä on maksanut liian vähän henkilökohtaisia lisiä lähes 5000:lle sosiaali- ja terveysalan työntekijälle. Asian nostivat esiin JUKOn pääluottamusmiehet, jotka kuuluvat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiaan.

Kuntayhtymä maksaa työntekijöille maksamatta jääneitä palkkoja yli miljoonan euron edestä. Tästä potista 822 000 euroa menee noin 2000:lle sosiaalihuollon työntekijälle.

Summat ovat kertyneet vuosilta 2017-2020. Kuntayhtymä maksoi näinä vuosina jonkin verran henkilökohtaisia lisiä, mutta ei kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) edellyttämää vähintään 1,3 prosenttia palkkasummasta.

– Suurin sosiaalihuollon henkilöstölle maksettava kertakorvaus on 420 euroa, jonka saa suurin osa työntekijöistä. Tällä ryhmällä pienin summa jää alle 200 euron, sanoo JUKOn talentialainen pääluottamusmies Linda Sydänmäki.

JUKOn pääluottamusmiehet nostivat asian esiin työnantajalle jo 2019 alkuvuodesta. Loppuvuodesta 2020 työntekijät ja työnantajapuoli pääsivät asiassa sopimukseen. Sen mukaan työnantaja maksaa 2021 tammikuun lopun palkanmaksun yhteydessä kertakorvauksena työntekijöille maksamatta jääneet henkilökohtaiset lisät.

– Kertakorvaukseen ovat oikeutettuja työntekijät, jotka ovat olleet Päijät-Hämeen kuntayhtymässä palvelussuhteessa 1.8.-30.9.2019 ja 1.8.-30.9.2020. Korvauksen saamiseksi ei tarvitse itse tehdä mitään. Jos omasta mielestään täyttää kriteerit ja jää silti ilman korvausta, ota yhteyttä luottamusmieheen, Sydänmäki sanoo.

Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen kiittää Päijät-Hämeen kuntayhtymän pääluottamusmiehiä:

– Ilman talentialaisten pääluottamusmiesten aktiivisuutta olisivat nämä korvaukset menneet sivu suun. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että palkanmaksua kannattaa seurata. Muuten esimerkiksi näitä henkilökohtaisia lisiä voi jäädä maksamatta, Hyytinen sanoo.