Uutinen

Terapiatakuuseen myönnettävä rahoitus ei saa olla pois lakisääteisistä palveluista 

Hallituksen esittämä rahoitus terapiatakuuseen ei saa johtaa siihen, että lakisääteisiä palveluita sosiaalihuollossa vähennetään, painottaa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.  

Taustalla on maan hallituksen kirjaus lasten ja nuorten terapiatakuun toteuttamisesta. Terapiatakuulla turvattaisiin lasten ja nuorten yhdenvertainen pääsy psykososiaalisen tuen palveluiden piiriin.  

– Nyt on ensiarvoisen tärkeää, ettei rahoitus terapiatakuuseen johda siihen, että lakisääteisiä palveluita sosiaalihuollon eri tehtävissä vähennetään. Esimerkiksi oppilashuollossa koulukuraattorin tehtävät ovat olleet määrällisesti kuormittuneita ja työn kehittäminen ja organisointi on kärsinyt vastaavien kuraattoreiden vähäisestä määrästä valtakunnallisesti, Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen sanoo. 

Hallituksen aikaisemmassa lakiesityksessä terapiatakuun piiriin suunniteltiin kuuluvan psykoterapia ja lyhytpsykoterapia, mutta jatkossa terapiatakuu koskisi kaikkea sosiaalihuollon kokonaisuuden soveltuvaa psykososiaalista tukea.  

– On todella hyvä, että hallituksen esityksessä terapiatakuun käyttöala laajenee koskemaan sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, perhetyön, kasvatus- ja perheneuvonnan ja kuraattoripalveluiden eli koko sosiaalihuollon kokonaisuuden psykososiaalista tukea, joissa on myös muita käyttökelpoisia soveltuvia menetelmiä kuin psykoterapia ja lyhytterapia. Esimerkiksi ryhmäkohtaisilla menetelmillä on saatu hyviä tuloksia ja niitäkin tulee voida soveltaa, Heikkinen sanoo.   

Työntekijöiden koulutuksesta huolehdittava 

Talentian mukaan terapiatakuun toteutuksessa tulisi ottaa huomioon erityisesti ammattihenkilöiden koulutus, osaaminen ja työnjako sekä lasten ja nuorten osallisuus.  

– Ammatillisen osaamisen varmistaminen koulutuksella on terapiaosaamisessa ja psykososiaalisessa tuessa välttämätöntä. On myös syytä pohtia, miten hyödynnetään terapiatakuun yhteydessä muiden ammattihenkilöiden osaamista. Esimerkiksi kouluissa koulusosionomien tarjoama tuki voi olla arvokasta, Heikkinen sanoo.    

– Lisäksi esimerkiksi psykososiaalisen tuen kiireellisyys niin sosiaalihuollossa kuin terveydenhuollossa on osattava arvioida oikein, Heikkinen jatkaa.   

Talentian mukaan asiakkailla tulisi olla mahdollisuus myös yhdessä asiantuntijan kanssa vaikuttaa siihen, millaista psykososiaalista tukea hänelle tarjotaan.  

Eettisesti keskeinen kysymys on, voiko asiakas vaikuttaa siihen, millaista psykososiaalista tukea milloinkin käytetään, Heikkinen toteaa.  

Lisäksi Talentia muistuttaa, ettei yksilöön kohdistuva terapia välttämättä auta, jos perhe tai lähiyhteisö on sekaisin. Lasten ja nuorten hyvinvointia on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti. 

– Esimerkiksi koulusurmiin liittyvien tutkimusten tuloksissa on kiistatta osoitettu, että väkivaltaiseen käyttäytymisen ehkäisyssä on tehokasta puuttua perheen ja yhteisön sosiaalisiin suhteisiin ja yksilön tunnesäätelyn kehittämiseen. Kun perheyhteisö on turvaton ja lähiyhteisö kaoottinen, ei pelkkä yksilöön vaikuttaminen ole riittävää. On hyvä, että lakiesityksessä on huomioitu myös muut mielenterveyttä tukevat toimet sosiaalihuollossa, Heikkinen sanoo.  

Myös Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli terapiatakuuta huhtikuun kokouksessaan.  

Lisätietoa: 

 

Alpo Heikkinen

Erityisasiantuntija
Sosiaalihuollon ammatinharjoittaminen ja vaikuttamistoiminta ammatillisissa asioissa, erityisesti lastensuojelussa, sekä ammattietiikka, työhyvinvointi ja työsuojelu
09 3158 6023